Sürekli aynı şeyi söyledik: ”Hekimine Güven”,
Oysa idare, hastanın bir sözüne, telefondaki bir ifadeye dayanan incelemecinin kararına güvendi.Hem de tuttuğu tutanağın ”gerçeğe aykırılığını” gerekçe göstererek.
Herkesin bir olay hakkında tutanak tutma hakkı yok mudur? Altına kimse imza atmasa da yaşadıklarını yazma hakkı yok mudur?
Şimdi soruyoruz: bu gerçeğe aykırılığı mahkemece de karar altına alınmış raporu yazan incelemeci hakkında da, ”gerçeğe aykırı inceleme raporu” yazmaktan disiplin işlemi başlatılacak mı? Tabi ki hayır.
Bu tek taraflı baskının sonuçları her geçen gün birinci basamağın hizmet kalitesine etki ediyor, bizden uyarması.
Aşağıdaki mahkeme kararında iki nokta daha dikkat çekiyor.
1. Aile Hekimleri KAMU ÇALIŞANIDIR.
2. İhtar puanları DİSİPLİN CEZASI niteliğindedir.

Hukuk Büromuza Teşekkürler.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü