Bilim Komisyonu

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Bilim Komisyonumuz.

Dr. Çınla Nişli

Komisyon Başkanı

Dr. Bekir Aktura

Komisyon Üyesi

Dr. Derya Işık

Komisyon Üyesi

Dr. Esra Nur Kapukaya

Komisyon Üyesi

Dr. Gülden Uzer Ekin

Komisyon Üyesi

Dr. Salih Bağdadioğlu

Komisyon Üyesi

Dr. Selda Handan Karahan

Komisyon Üyesi

Dr. Uğur Güçlü

Komisyon Üyesi

Dr. Volkan Mutluer

Komisyon Üyesi

Dr. Ziya Köseoğlu

Komisyon Üyesi

Menü