Bilim Komisyonu

17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Bilim Komisyonumuz.

Dr. Çınla Nişli Kaya

Komisyon Başkanı

Dr. Arife Alper Hot

Komisyon Üyesi

Dr. Esra Nur Kapukaya

Komisyon Üyesi

Dr. Gülden Uzer Ekin

Komisyon Üyesi

Dr. Gülşah Kocabaş

Komisyon Üyesi

Dr. İsa Gülmez

Komisyon Üyesi

Dr. Öner Uzunoğlu

Komisyon Üyesi

Dr. Pınar Özbakış

Komisyon Üyesi

Dr. Salih Bağdadioğlu

Komisyon Üyesi

Dr. Savaş Candan

Komisyon Üyesi

Dr. Selda Handan Karahan

Komisyon Üyesi

Dr. Tuba Çakmak

Komisyon Üyesi

Dr. Volkan Mutluer

Komisyon Üyesi

Dr. Yüksel Berat Bolat

Komisyon Üyesi

Dr. Ziya Köseoğlu

Komisyon Üyesi

Menü