Sosyal Projeler Komisyonu

17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Sosyal Projeler Komisyonumuz.

Dr. Esra Odunkıran Yanıkömer

Komisyon Başkanı

Dr. Levent Yüksel

Komisyon Üyesi

Dr. Melisa Menemencioğlu

Komisyon Üyesi

Dr. Mustafa Haltaş

Komisyon Üyesi

Dr. Mustafa Tamur

Komisyon Üyesi

Dr. Pınar Özbakış

Komisyon Üyesi

Dr. Turgay Mutluer

Komisyon Üyesi

Menü