Covid-19
Risk Takibi

Bilindiği üzere ülkemizde bölgesel olarak lokasyon bazlı Covid-19 hastalık yoğunluğu Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı Nisan 2020 tarihinde HES’i yayınlamıştır. HES’de istenilen bölgenin o günkü risk durumu yoğunluk haritası olarak gösterilmektedir.

İSTAHED desteği ile geliştirilen İstanbul Covid-19 Risk Takip Modelinde, HES yoğunluk haritasından günlük takip edilen İstanbul’a ait harita özel bir yöntemle analiz edilerek sayısal bir risk puanı elde edilmektedir.

Bu risk puanının bölgelere ve ilçelere göre dağılımı, günlük, haftalık ve on dört günlük değişimi raporlanmaktadır. İlçelerin ve bölgelerin risk puanı ve riskin zamana ve diğer ilçelere göre değişimi ve durumu ise modelimizden takip edilebilir.

Menü