Yönetim Kurulu

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Yönetim Kurulu üyelerimiz.

Dr. Serkan Özbakış

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Senem Özşehir

Başkan Yardımcısı

Dr. Esin A. Çulha Dildök

Başkan Yardımcısı

Dr. Sercan Ahmet Uluç

Genel Sekreter

Dr. Yılmaz Fırat Kaya

Sayman

Dr. Selçuk yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ali Köme

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Nahide Toksan

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Çınla Nişli

Yönetim Kurulu Üyesi

Menü