Yönetim Kurulu

17 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Yönetim Kurulu üyelerimiz.

Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ali Köme

Başkan Yardımcısı

Dr. Çınla Nişli Kaya

Başkan Yardımcısı

Dr. Sercan Ahmet Uluç

Genel Sekreter

Dr. Gürcan Tokatlı

Sayman

Dr. Nahide Toksan

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ayşe Tunç

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Bilge Mehmetzade

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Z. Esra Odunkıran Yanıkömer

Yönetim Kurulu Üyesi

Menü