Denetleme Kurulu

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Denetleme Kurulu üyelerimiz.

Dr. İlker Böler

Denetleme Kurulu Başkanı

Dr. Mustafa Alparslan Kozan

Denetleme Kurulu Başkanı

Dr. Serkan Orhun Ocak

Denetleme Kurulu Üyesi

Menü