Disiplin Kurulu

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Disiplin Kurulu üyelerimiz.

Dr. Selçuk Yılmaz

Disiplin Kurulu Başkanı

Dr. Nadiye Karabulut

Disiplin Kurulu Üyesi

Dr. Özge Son Ökşen

Disiplin Kurulu Üyesi

Menü