AHEF Delegeleri

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan AHEF Delegelerimiz.

Dr. Serkan Özbakış

AHEF Delegesi

Dr. Senem Özşehir

AHEF Delegesi

Dr. Esin A. Çulha Dildök

AHEF Delegesi

Dr. Sercan Ahmet Uluç

AHEF Delegesi

Dr. Nahide Toksan

AHEF Delegesi

Menü