Basın Komisyonu

19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul sonrası göreve gelen ve yalnızca gönüllülük esasına göre çalışan Basın Komisyonumuz.

Dr. Nahide Toksan

Komisyon Başkanı

Dr. Esra Odunkıran Yanıkömer

Komisyon Üyesi

Dr. Mustafa Alparslan Kozan

Komisyon Üyesi

Menü