ZEYTİNBURNU İLÇE TOPLANTISINDA AİLE HEKİMLERİ SORUNLARINI KONUŞTU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Mahkemeden İdareye: Hekimine Güven!
Sonraki haber
CUMARTESİ KLASİĞİ OLAN İSTAHED AKADEMİLER DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu İlçe Başkanımız Serkan Orhun Ocak’ın düzenlediği Zeytinburnu İlçe Toplantımız, 13 Mart 2019 tarihinde yapıldı.

Toplantıya, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Serkan Özbakış, Senem Özşehir, Melisa Menemencioğlu, İSTAHED İlçe Başkanlarımız; Nahide Toksan, Esin Ayfer Çulha Dildök katıldı.

İlçe Başkanımız Serkan Orhun Ocak birlik olmanın öneminden, birlikte hareket etmenin olumlu sonuçlar getireceğinden ve kendi bakış açısına göre ilçede gördüğü sıkıntılardan bahsetti. Toplantıya katılan aile hekimleri, ilçede gördükleri yanlış uygulamaları ve aile hekimliği sistemindeki sıkıntıları anlattılar. İlçedeki Hekimler, aşı temininde yaşanan sıkıntıyı, raporlar konusunda birlikte hareket edilmemesinin getirdiği sonuçları, mevzuatta geçen raporlar hakkında da eksik ya da hatalı bilgiye sahip olduklarını, 184 SABİM şikayetlerini, Beyaz Kod uygulaması ve EBYS sisteminde yaşanan sorunları dile getirdiler.

Toplantıda, İSTAHED Başkan Yardımcısı Serkan Özbakış, Aile Hekimliğini önümüzdeki süreçte neler beklediğiyle alakalı sunum yaparak, Aile hekimlerinin sorularına cevap verdi.

Toplantı sonunda: birlik olmanın, ortak hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulayan hekimler, ilçede yaşadıkları sorunlar hakkında ‘’birlikte hareket etme’’ ortak fikrinde birleştiler.

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü