28 Şubat 2019 tarihinde Esenyurt 20 No’ lu Aile Sağlığı Merkezi’ nde görev yapan meslektaşımız, kendisine kayıtlı olmayan denetimli serbestlik almış bir hastanın karakolda imza atmamak için tıbben ve hukuken uygun olmayan rapor talebini reddetmesi neticesinde “sağlıkta şiddet terörü” ne maruz kalmıştı. İSTAHED Yönetim Kurulu Üyemiz Dr Mustafa Tamur, meslektaşımıza ziyarette bulundu ve olayın içeriğini bizzat kendisinden öğrendi. Meslektaşımızın yaşadığı sözel, fiziksel şiddet, silahla tehdit edilmesi nedeniyle İSTAHED Yönetim Kurulu olarak Esenyurt 20 No’ lu Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapma kararı almış, tüm meslektaşlarımıza ve STK’ lara çağrıda bulunmuştuk.
5 Mart Salı günü İSTAHED’ in organizasyonunda düzenlediğimiz basın açıklamamıza; AHEF Yönetim Kurulu Üyeleri, İTO, ASEF, AHESEN, BDS ve Türk Sağlık Sen sendikaları, Ankara, Antalya, Ardahan, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Sakarya, Denizli, Tekirdağ, Adana, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Yalova Aİle Hekimleri Dernekleri katıldı.
Düzenlediğimiz basın açıklamamıza katılan Ahef Yönetim Kurulu Üyeleri’ ne, tüm STK’ lara, meslektaşlarımıza ve değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.
İSTAHED Yönetim Kurulu

HAZIRLANAN ORTAK BASIN METNİMİZ:
Değerli Meslektaşlarımız, Basın Mensupları ve Sağlık bulmak için bizlere güvenen halkımız,

Bizler utanç içindeyiz ve inanıyoruz ki vicdanı olan, hakkı bilen, saygıyı bilen her insan (İnsan olan her birey) bu utancı içinde hissediyordur.

Utanıyoruz çünkü
Geçen hafta Adana’da kendini diğerlerinden üstün gören bir baba, doktor odasının kapısını kırarak çocuğunu muayene ettirmek istedi ve sıraya geçmesi söylenince de az önce çocuğunun canını emanet edeceği hekimin burnunu kırdı.

Utanıyoruz çünkü
Yine bir hastanın tamamen normal biten bir operasyonu sonrası başka bir sağlık sorunu nedeniyle kötüleşmesini fırsat bilen akrabalarının dehşeti ile kolu ve kafatası kırıldı, Üroloji uzmanı meslektaşımızın.

Utanıyoruz çünkü
Burada, Esenyurt’ta 100 metre ilerdeki karakola gidip imza vermekten imtina eden bir denetimli serbestlikteki zorba, önce iki hekimi zorlamış sonra Nurulla hocamıza gelmiş, onun muayenesi sonrası da bu raporun gerekmediği yanıtını alınca terör estirmiş, yetinmemiş bir devlet hastanesine gitmiş orada kinini kusmuş, tehditle raporunu almış ve maalesef bu süreçte üç kere polisin elinden salıverilmiştir.

Utanıyoruz çünkü
Canımızla bir tuttuğumuz bu ülkede sağlıkla şiddet kelimeleri bir arada kullanılıyor.
Evet Utanıyoruz ama diğer taraftan da gururluyuz çünkü:
Bir tarafta cılız yasalar, diğer tarafta siyasetin dili, başka tarafta diziler ve filmlerdeki cahil sağlık senaryoları ile sosyal medyadaki linç kültürünün saldırısına rağmen, inatla, sevdiğimiz, inandığımız, bildiğimiz işi, ekmeğini de yediğimiz bu ülkenin insanlarına sağlık katmak için kullanıyoruz.

Defalarca çağrıda bulunduk, basın açıklamaları, yürüyüşler iş bırakmalar yolu ile ilgilileri sürekli uyardık. Özür diliyoruz meslektaşlarımızdan yetmiyor , çözemiyoruz ve hala sürekli şiddet yükseliyor.

Bunca yılda elimize bir torba yasanın içinden çıka çıka suçluyu polise yakalama ve savcıya teslim etme yetkisi çıktı. Ve o polisin üç kere elinden bıraktığı denetimli serbestlik almış zorba, zorbalığı ile hekimin özgürlüğünü kısıtlamaya kalktı.

Bizler yerine başkasını koyamayacağınız bir mesleğin erbaplarıyız.
Bizler dünyanın en eski ve en saygın mesleğinin uygulayıcılarıyız.
Bizler, özgür ve bağımsız olarak yaptığımız sürece faydalı olabileceğimiz bir sanatın yapıcılarıyız.
Özgürlüğümüze uzanan her el, her söz, sizin sağlığınıza uzanmaktadır.

Uyarımız net.
Bizler küsüyoruz; mesleğimize, size, bize bunları reva görenlere dokunmayanlara, dokunamayanlara küsüyoruz.
Bizim küskünlüğümüz kötüdür, sağlıksızlığa neden olur. İşimizi bu küskünlükle yapar isek tüm toplum hastalanır.

Burada fiziksel olarak ya da kalbiyle birlikte olan tüm kardeşlerimiz adına kanun yapıcı ve uygulayıcılarına sesleniyoruz, bu uyarımızı dikkate alın.

İnanmıyorsanız da gülüp geçmeyin, yapın anketlerinizi, ölçün. Göreceksiniz ki gittikçe daha çok küsüyoruz, daha az özgürce daha az bağımsızca sizlere yaklaşıyoruz. Sizler aslında bizlere yaptıklarınızla kendinizi cezalandırıyorsunuz , farkına varın.

Talebimiz net iki maddelik bir şiddet yasası, ertelemesiz, paraya çevrilmeyen, geri bıraktırmaya cevaz vermeyen bir sağlıkta şiddet yasası. Çıkartın bu yasayı, yetkinizi bu ülkenin insanlarının sağlığı için kullanın.

Bu ülkenin güzel insanlarının sağlığını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Biz bu hakkı siz sağlıkçıların çığlığını yoksaysanız da , size vermeyeceğiz!!

Fakat bilinsin ki Yılgın değiliz birlik içindeyiz, gururluyuz! Türkiye nin bir çok yerinde gelen ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşında dimdik duruyoruz!! Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek , sağlıkta şiddet i bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız, söz veriyoruz!! İlk adımı burada atıyoruz.

Saygılarımızla.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü