SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖRÜNE KARŞI TÜM SAĞLIK BİLEŞENLERİNE ve HALKIMIZA ÇAĞRI

Sağlık çalışanlarına şiddeti kınamakla, yasa taleplerimizle, yürüyüşler ve çığlıklarımızla geçen yılların ardından, bu yaptıklarımızın hiç bir sonuç vermediğini son iki üç günde bir kez daha gördük. Çıkarılan cılız yasaların hiç bir işe yaramadığı, her gün duyduğumuz ve artık tek tek söylemeye ne enerjimizin ne de vaktimizin yetmediği sağlıkta terör boyutuna varan şiddet olayları ile kanıtlanmış durumda.
Hiç bir yetkinliği olmayanların tıbbi işlemleri sorguladığını, bir üroloji uzmanı meslektaşımızı acımasızca darp edip yoğun bakımda takip edilmesine sebep olduğunu, Esenyurt 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi arkadaşımızın kendisine kayıtlı olmayan denetimli serbestlik almış bir hastanın rapor talebine hayır demesinin silahla yanıt bulduğunu, aynı kişinin ayni baskı ile başka bir sağlık kurumunun acil servisinden zorbalıkla sağlık raporu aldığını ve tüm bu olayların bir bütün halinde değerlendirildiğinde ne kadar ciddi bir sorun olduğunu bizler çok yakından takip ediyoruz. Ancak bu işin asıl çözüm mercisi olan Sağlık Bakanımızın, kendi personelinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili tek bir söz söylemediğini, etkili bir icraat yapmadığını üzülerek görüyoruz.
Bizler, bu mesleğin yegane uygulayıcıları olarak kendi kıymetimizi biliyoruz. Bunu sizlere hatırlatmadan adım atmayacağınızı bizlere açıkça gösterdiniz. Derhal, meclise defalarca kez sunduğumuz sağlıkta etkin şiddet yasasını gündeme almanızı talep ediyor aksi halde hizmet sunumunu terk edeceğimizi, önce kendi canımızı düşüneceğimizi, vatandaşımızın sağlığını korumaya gücümüzün yetmeyeceğini net olarak deklare ediyoruz.
Bu geldiğimiz noktada sorumluluk sizlere aittir.
Artık yaşam savaşı şekline dönmüş mesleğimizle ilgili kaygılarımızı dile getirmek üzere, birlikte hizmet sunduğumuz sağlık mesleğinin tüm bileşenlerini ve halkımızı bu talebimizi haykırabilmek adına 5 Mart 2019 Salı günü saat 12:30’da Esenyurt 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne bekliyoruz.
‘’Önce zarar görme!’’

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ