25.02.2019 tarihinde İSTAHED Yönetim Kurulu olarak , İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Prof Dr Kemal Memişoğlu’ nu makamında ziyaret ettik.
Görüşmeye, İSTAHED adına; Yönetim Kurulu Başkanımız Kutbettin Demir, Başkan Yardımcımız Serkan Özbakış, Genel Sekreterimiz Senem Özşehir, ve Hukuk Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Tamur katıldı.
İstanbul’da birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların ve Aile Hekimleri’ nin taleplerinin dile getirildiği toplantıda, Aile Hekimliği Sistemi’nin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk.
Sahadan gelen sorunlar ayrıntılı olarak konuşularak, sistemdeki aksaklıklar ve sorunlar dile getirildi, hazırlanan çözüm önerileri dosyası Prof Dr Kemal Memişoğlu’ na tarafımızca sunuldu.
Daha iyi bir Aile Hekimliği Uygulaması için birlikte çalışmanın önemi konusunda hemfikir olduk. Birinci basamakta esas işimiz olan koruyucu hekimlik için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapıcı yaklaşımı nedeniyle İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyoruz.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü