DİJİTAL AKADEMİ PROGRAMI

10:00 – 10:40
Aşı Kararsızlığı Karşısında Aile Hekiminin Önemi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

10:40-11:00 – Ara

11:00 – 11:40
Menenjit Aşıları Neden Önemli?
Güncel Sürveyans Verileri Işığında, Menenjite Karşı Korunma ve Hangi Aşı?
Prof. Dr. Zafer Kurugöl

11:40-12:00 – Ara

12:00 – 12:40
Rotavirüs: 21. Yüzyılda İshalden Korunma
Prof. Dr. Hasan Tezer

PAYLAŞ