AİLE HEKİMLİĞİNDE BİN DEREDEN SU GETİRME ŞARTIYLA İLAVE ödeME

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED Cumartesi Akademileri Online Olarak Devam Ediyor
Sonraki haber
EK ÖDEME DÜZENLEMESİNE İPTAL DAVASI

Aylardır üstünde çalışıldığı söylenen Aile Hekimliğinde İlave Ödeme ilgili yazı 24.09.2020 Tarihi itibarıyla Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara imzası ile yayımlandı. 81 İl valiliğine gönderilen yazı, Bakanlığın yapacağı ödeMEyi hesaplarken ne kadar ince eleyip sık dokuduğunu, ne kadar titiz davrandığını ve elinin bu ödeME yazısı için ne kadar titrediğinin de bir göstergesi oldu.
Kahramansınız siz, cephenin önündesiniz, en çok risk alanlar içindesiniz, en çok alkışı siz hak ediyorsunuz diye aylarca bol bol gaz verirken eli titremeyen Sağlık Bakanlığı’ nın, iş ciddiye binip para vermeye geldiğinde ne kadar cimri olduğu da tekrardan belgelenmiş oldu.
10 maddelik şartla bin dereden su getirtilmeye çalışılan ilave ödeME yazısına göre;
Mart ayından beri sağlık sistemini sırtlanmış, aşılarını, izlemlerini aksatmamış, poliklinik yükü çok daha artmış, ayrışmamış hastaları ayrıştırma işini yapmış, okul aşılarını da üstüne almış, ve bu dönemde nüfusuna kayıtlı tüm corona hasta ve temaslılarının da sağlık hizmetini ve danışmanlığını vermiş aile hekimliği çalışanlarına “size sadece izlem listenize düşen hastalarınızı telefonla arayıp aramadığınıza bakarak ödeME yapılacak” denmiştir.
Yaptığımız onca iş basit bir istatistiksel orana indirgenmiş ama bu da adaletsiz bir şekilde kayda alınmıştır.
İzlem listesinde 1 kişi olan çalışana da yüzlerce hastası olan çalışana da %75 in üstünde izlem yaparsa tam ödeME şartı konmuştur. Vergisi düşmemiş haliyle de bu rakam hekim için 3000 aile sağlığı çalışanı için 850 Tl. olarak belirlenmiştir. Yani bir birimin günde 1 kişi arayarak alabileceği bir ücreti bir başka birim ancak 200 aramayla alabilecektir.
Arama oranı %50 ile %75 arasında olanlara ise bu ödeMEler yarıya indirilmiş, %50 nin altında kalan oranda telefon araması yapanlara ise ödeME verilmeyeceği belirtilmiştir. Yani yine 1 arama yapan bir birime tam ödeME yapılacakken izlem listesinde 200 hastası bulunan bir hekim 99 hastasını aramış dahi olsa ücret alamayacaktır.
Hiç özellikli izlem hastası olmayan aile hekimliği biriminde görev yapan aile hekimine ise hangi kriter baz alınarak hesaplandığı bilinmeyen bir şekilde net 900 TL ve aile sağlığı çalışanına ise net 255 TL olmak üzere % 30 oranında ilave ödeME yapılması kararlaştırılmıştır. Aile hekimlerine kayıtlı nüfusun salgından uzak durabilmiş olması cezalandırılmıştır.
Bu arada bu ödeMElerin geçmiş aylarda yaptığınız onca işi ve izlemi de kapsamayacağı sadece Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için 3 aylık süre boyunca olacağı da vurgulanmış yanlışlıkla geçmişe yönelik fazla bir ödeME yapılması ihtimali de sıfırlanmıştır. Salgının aile hekimliği için Ağustos ayı itibarı ile başladığı Bakanlıkça kabul edilmiştir.
Her ay kaç gün çalıştığınıza göre yapılacağı belirtilen bu ödeMElerden tam faydalanabilmemiz için şartlar bunlarla da sınırlı değildir. O ay izne ayrılmamış, hastalanıp rapor almamış ya da doğum yapmamış olmanız da gerekmekte olup aksi halde ücretin yarısının kesileceği de belirtilmiştir.
İzne ayrılan arkadaşınızın yerine görevlendirilmiş iseniz ve onun izlemlerinizi siz yaparsanız işin hepsini de yapsanız ancak ücretin hepsini değil yarısını alabilirsiniz denmiştir.
Ve son olarak da tüm bu bahsedilen kesintiler yetmemiş bir de bunlardan ilgili kanuna dayalı vergilerin de kesileceği yani bu rakamların brüt olduğu söylenmiştir. % 20 lik vergi dilimdeki bir hekim için tavan 3000 den 2400 e Aile sağlığı çalışanı ile de 850 den 630 tl ye düşürülüvermiştir.
Yazıda aile hekimliğinde ilave ödeME dışında şimdiye kadar hastalandığı ve bu nedenle görev başında olamadığı için ücreti kesilen arkadaşlarımız için de bir madde ayrılmıştır. Bu maddeye göre salgına yakalanmış ya da bir hastayla temaslı olmuş arkadaşlarımızdan kesilen ücretler sorunu bu kez çözülmüş görünmektedir. Yazıda 01/06/2020 tarihinden itibaren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının : COVID-19 hastası olması ve hastanede veya evde tedavisinin devam etmesi, COVID-19 hastası veya temaslısı olması nedeniyle, Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ile hazırlanan “COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON” rehberinde belirlenen süreler dahilinde izolasyonda bulunması nedeniyle görevlerinin başında bulunamamaları halinde, bu sürelerin çalışılan gün sayısına dahil edilerek çalışmış gibi sayılması ve ödemelerinin tam yapılması, ayrıca söz konusu değişiklik kapsamına girenlerin 01/06/2020 tarihinden itibaren geriye yönelik hak edişleri var ise rehberde belirlenen süre kadar olan kısmına ilişkin ödeMElerin yapılması, yerlerine görevlendirilenlere ise Aile Hekimliği ÖdeME ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belirlenen görevlendirme kurallarına göre ödeME yapılması kararlaştırılmış olup 11. Maddedeki bu bonkörlükle Bakanlık hepimizi şaşırtmıştır.
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya “sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu, bir tarafta azalan bir hizmet sunumunun diğer tarafta yüklenmeye yol açtığını, salgınla mücadelenin sadece pozitif ve temaslı hastaların telefonla aranmasına indirgenemeyeceğini, bu dönemde salgın dışı sağlık hizmetinin aksatılmadan devam ettirilmesinin salgınla mücadele kadar değerli ve zor olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde salgın dönemindeki rutin aşılama oranları korkutucu bir şekilde düşerken, ülkemizde bu düşüşün yaşanmadığını, aile hekimliği çalışanları içinde hastalık bulaşının oldukça yüksek olduğunu, ayrışmamış hastanın salgınlarda bulaştırıcılık açısından en riskli hasta grubu olduğunu ve aile hekimliğinde bu grupla temasta bulunulduğunu, hiç bir bakanlık personeline kurum ya da kuruluşta bu şekilde şartlarla sınırlandırılan bir salgın desteği yapılmadığını bu şartların sadece sizin bakanlığınızda, sizin kahramanlarınıza reva görüldüğünü üzülerek tekraren hatırlatmayı görev biliyoruz.”
Bin dereden su getirmeyi de, yapacağınızı söylerken bile elinizin titrediği ek ödeME yi kabul etmiyoruz.
Bizler sizin bu ayrımcı ve değersizleştirici politikalarınıza hekimliği ve birinci basamağı sahiplenmeye devam ederek yanıt vereceğiz.

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü