İSTAHED ADLİ NÖBET DAVASI

Ve İSTAHED den bir hukuk zaferi daha. 
2017 Nisan ayında, bir ilçemize yazılan  adli nöbet listesine açtığımız bir dava daha lehimize sonuçlanmıştır. Dava karar gerekçesi çok net olarak: “5258 Sayılı Aile Hekimliği kanununda çerçevesi çizilmeyen bir nöbeti aile hekimlerine yazamazsın.” demiştir.
Bu karar dahilinde asıl talebimiz, Sağlık  Müdürlüğü'müzün de  gerekçeye uyarak kanunumuzda çerçevesi çizilmemiş nöbet listelerini, Belediye ya da adli makamlara yollamaması ve bizi başka kurumların kendi asli görevleri ile muhatab etmemesidir.
İSTAHED YÖNETİM KURULU 

PAYLAŞ