HUKUKSUZ FESİH TEHDİDİNİ KABUL ETMİYORUZ!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SMA TARAMASI İLE İLGİLİ DUYURU
Sonraki haber
HPV (Human papilloma virus)

2021 yılının son günlerinde uzun süredir çalışana karşı ‘Ceza’ yönetmeliği olduğuna dikkat çektiğimiz, aile hekimliği çalışanlarının iş güvencelerini tehlikeye sokacağını ifade ettiğimiz 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan ‘Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ ilk haksız yaptırımlarını uygulamaya başladığını görüyoruz.

Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan ‘5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir.’ maddesine istinaden il sağlık müdürlüklerinde komisyonların toplanmış olduğu ve kendilerince değerlendirme yaptığı görülmüştür.

İstanbul ilinde komisyon toplantılarını geçen hafta tamamlamış olmasına rağmen şu an sözleşmelerinin yenilenmiş olması gereken onlarca hekim henüz sonucun ne olduğunu bilmeden çalışmaya devam etmektedir. Bir yönetmelik maddesi ile kurulan, kimi neye göre hangi objektif kriterlere göre değerlendirildiği bilinmeyen komisyonun hukuksuzluğu yetmez gibi halihazırda görevlerinin başında yoğun bir şekilde emek veren hekimler 3 gün sonraki çalışma yerlerinin neresi olduğunu bilmeden hizmet veriyorlar. Belki de kamu dışından sözleşme imzalayan bir hekim olarak bu sübjektif uygulama nedeniyle 1 Ocak itibariyle işsiz kalacak.

Pandeminin tekrardan yükseldiği bu dönemde, günlük yüzbinlerce doz covid aşısı uygulayan, diğer taraftan diğer görevlerini aksatmadan yerine getirmeye çalışan aile hekimlerinin bu şekilde hukuksuz bir bilinmezlik ile yaşamak zorunda bırakılması akıl alır gibi değil. Daha bu hafta bu kadar işin arasında SMA taramaları da aile hekimliği çalışanlarının görevleri arasına eklemiştir. Asla tarama yapmaktan geri durmayacak olan bizler yine bu noktada büyük karmaşa ile karşı karşıya bırakılarak yeni görevimizi alt yapısı oluşturulmadan, gerekli lojistik planı sağlanmadan, ekipmanlar henüz aile sağlık merkezine ulaşmadan sosyal medyadan öğrendik.

Bahsi geçen bu komisyonların çalışan üzerinde bir mobbing mahkemesi izlenimi verdiği ortadadır. Bu komisyonda bulunan kişilerin hali hazırda aile hekimliği çalışanlarına ihtar puanı verilmesini öneren, soruşturma ve savunma sürecini yöneten kişiler ile aynı insanlar olması bizleri komisyon değerlendirmesi sırasında olumlu bir sonucu beklemenin ne kadar olası olduğu sorusu ile karşı karşıya getirmektedir.

Ceza öneren, ceza savunmasını değerlendiren, cezayı kesinleştiren ve cezalar nedeniyle komisyona düştüğü çalışanın sözleşmesinin devam edip etmeyeceğine karar verecek olanlar yine aynı kişilerdir.

Üstelik komisyon değerlendirmesi tek taraflıdır. İnsanın anayasal hakkı olan ‘savunma hakkı’ elinden alınmıştır. Kişi kendini yasal olarak savunmadan iş akdinin devam etmemesi ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Şu anda sözleşmesi henüz yenilenmeyen çalışanlar neden dolayı ceza aldığı, bu cezaların hukuka uygun olup olmadığı, ceza gerektirdiği ve neye göre kararlar alındığı bilgisine sahip değiller.

Yönetmeliğin tüm anayasa ve diğer kanunlar ile bağdaşmayan maddeleri gibi komisyon yönergesine de dava açılmıştır. Adaletin var olduğu sistemde bu davalar kazanılacaktır.
Bu bilgilerin ışığında acil olarak yapılması gereken ortadadır. Henüz sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimliği çalışanlarının sözleşmeleri hiç vakit kaybetmeden kişilere bilgi vererek yenilenmelidir.

Çünkü;
Kısa süre sonra sonuçlanacak davalar neticesinde komisyon kararı boşa düşecek, meslektaşlarımızın eski görev yerlerine döneceği bir ortamda yaşanacak karmaşanın,
Kaybettikleri süre zarfı için açılacak tazmin davalarının sonuçlarında devletin zarara uğratılmasının,
Pandeninin ve aşılamanın yoğun geçtiği bu zamanlarda sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan aile hekimliği sisteminde çalışan binlerce insanın çalışma huzuru ve motivasyonunun bozulmasının,
Aile hekimliği sisteminde çalışan hekim eksiği artarken binlerce vatandaşı belirsiz süre hekimsiz bırakmanın kimseye faydası olmayacaktır.

Anayasal sistemin ve Hukukun ışığında hiçbir olumsuz bir durum yaşanmayacağını düşünüyor, gereğinin yapılmasını yani meslektaşlarımızın sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü