HPV, Papillomaviridae ailesinden olan onkojenik bir virüstür. HPV, dünyada en sık görülen enfeksiyonlardandır.

En sık 20’li yaşlarda, ikinci en sık olarak da 40-55 yaşları arasında görülmektedir. Bulaşması 3 yol ile olur. Bunlar en sık seksüel yol ile olmak üzere vertikal ve horizontal bulaştır.

HPV, hem kadınlarda hem de erkeklerde kondilom denilen siğillere ve birçok farklı kansere neden olabilmektedir. Bunlar serviks kanseri, vulva/vajina kanseri, anüs, penis, orofarenks ve oral kanserlerdir.

Günümüzde serviks kanseri için majör etken olarak kabul edilen HPV’nin erken tanısı oldukça önemlidir. HPV’ye bağlı kanserler tüm dünyadaki kadın kanserlerinin %10’unu oluşturmaktadır.

Dünyada kadınlardaki kanserlerin en sık nedenleri arasındadır. Tüm dünyada kadınlarda kanser ilişkili ölümlerin ikinci nedeni serviks kanseridir. Türkiye’de her gün 4 kadına servikal kanser tanısı konulmaktadır. Her gün 2 kadın servikal kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir.

Serviks kanseri, “önlenebilir” bir kanser olması sebebiyle diğer kanser türlerinden farklıdır. Birincil önleme koruyucu aşılama ile ikincil önleme serviks kanseri taraması ve kanser öncesi tedavi ile olmaktadır.

Aşılama ile tüm bu kanserleri önlemek mümkündür. Kadınlarda servikal kanser ya da prekanserleri önlemek için, erkeklerde ise genital siğil, anogenital ve orofarengeal kanserleri önlemek için aşı önerilmektedir.

Dünyada HPV aşılaması 87 ülkenin ulusal aşılama programındadır. 68 ülkede sadece kadınlara, 19 ülkede ise hem kadınlara hem de erkeklere uygulanmaktadır.

HPV aşılamasının ulusal aşılama programımıza dahil edilmesi, kanser taramalarının artırılması, tarama için gerekli ekipmanların tedarik edilmesindeki sorunların giderilerek sürekliliğin sağlanması, birinci basamak ve diğer sağlık kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, başta riskli gruplar olmak üzere toplumun bu konudaki bilgisinin ve farkındalığının artırılması ile önümüzdeki yıllarda etkili korunma ve erken tanı ile HPV’ye bağlı ölümler, kanserler ve buna bağlı gelişen maddi manevi kayıpların önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

Dr. Esra Nur Kapukaya
İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi

 

KAYNAK : https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/yayinlar/sunular/ulusal_kanser_haftasi_2018/HPV_Asilari-Murat_Gultekin_2018.pdf

KAYNAK : https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/hpv-klimik.pdf

KAYNAK : https://jag.journalagent.com/kafkas/pdfs/KJMS_3_3_136_144.pdf

KAYNAK : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/693904 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü