İstanbul Aile Hekimliği
Derneği, ülkemizde hasta ve hekim hakları korunarak çağdaş bir aile hekimliği
uygulamasının sağlanıp sürdürülebilmesini hedeflemektedir. İSTAHED  bu
hedefin gerçekleştirilebilmesi için birliğin gücü ile Türkiye’de kurulmuş tüm
aile hekimliği derneklerinin  tek çatı altında birleşerek bu
 doğrultuda hareket etmesinin şart olduğuna inanmaktadır.

Bu tek çatı gayet açıktır ki
federasyondur ancak  22 bin aile hekimini barındıracak  federasyon
demokratik ilke ve teamüllerden asla ödün vermeyen yapısı ve 22 bin aile
hekiminin,  federasyonunun  geleceğine yön verecek direk demokratik
yapının  oluşturulması ile ülkenin sağlık politikalarının
şekillendirilmesinde en etkin güç olacaktır.

İSTAHED tüm aile
hekimlerinin birliği ve birliğin gücü ile çağdaş aile hekimliği uygulaması
hedefine ulaşmak, tek çatı altında mücadele etmek için çalışmalarına devam
edecektir.

 

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü