İSTAHED, 31 Ekim 2013 günü, İSTAHED Başkanı Esin ŞENER,  İSTAHED Genel Sekreterimiz Senem ŞENER,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Can AKDUMAN ve Kutbettin  DEMİR ile Ankara’da THSK ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı ile görüşmelerde bulunmuştur.  

 

THSK
Başkanı Turan BUZGAN
ile görüştük. Kendileri ve ekibini sorularımıza cevap bulabilmek için
kongremiz İKON’a (İstanbul Aile Hekimliği Kongresi’ne) davet ettik.

 

THSK Bilgi İşlem Daire Başkanlığından, Daire Başkanı Ünal Hülür
ve Mehmet Tüleylioğlu, İSTAHED tarafından hazırlanan ve sunulan saha
raporunu bizlerle değerlendirdi. Böyle bir raporun ellerini
kuvvetlendireceklerini söylediler. Teknik kısımların ve sorunların
ayrıntılarıyla konuşulduğu bu toplantıda bazı sorunların halledilebileceği ama
bazılarının alınan izinler sınırı gereği yapılamayacağı konuşuldu.

 

Bakan Müşaviri Kalite Yönetim Danışmanı, Başkan yardımcısı Betül
Faika Sönmez
, İSTAHED ile daha önce planlanan ve kamuya sunulması planlanan
Aile Hekimliği Bilgilendirme Projesi üzerinde tekrar konuşuldu. Sağlık
okur-yazarlığının birinci basamakta önemi ve yapılması gerekenler
değerlendirildi.

 

İSTAHED ekibine uzun bir zamanını ayıran Hukuk Müşavirimiz Halil Şen
ve Av. Sema Hanım ile ödeme yönetme taslağı, damga vergileri, kiralar,
soğuk zincir, performans itiraz sıkıntıları, pozitif negatif performanslar, vb.
konular ayrıntıları ile konuşuldu.

 

Eğitim Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Sümeyye Selçuk Mungan ile
AHUZEM ‘in yanı sıra, SağlıkNet2 ‘in istediği zamansız sonuçları da konuştuk.
(22 haftadan önce OGTT istemi, 9. Ay Hgb istemi gibi) bu konuda ilgili bir
çalıştay yapılarak izlem protokolleri ve “Demir gibi Türkiye”
projesinden kalan bu uygulamaların sahaya göre düzenlenmesi gerektiği
konuşuldu. OGTT de Bebeklerde Hgb ölümü de ASM dışında uzmanları tarafından
yapılan bir uygulama olduğundan, Aile Hekimlerinin yapamadığı bir uygulamadan
dolayı Aile Hekimlerinin sorumlu olduğu ve hesabının bizler tarafından performans
itiraz formlarında verilmesi gerektiği tekrar gündeme getirildi.

 

Sümeyye
Selçuk Mungan
, AHUZEM konusunda belirsizliğin devam ettiğini, sınavın nasıl ne zaman
yapılacağı, sonuçlarının nasıl değerlendirileceği konusunda henüz net bir şey
konuşulmadığını belirtti. Mevzuatta “Aile Hekimleri Bakanlığın uygun
gördüğü eğitimi alır” ifadesinin olduğunu; Aile Hekimlerinin doğru verilen
etkin bir eğitimden kaçmayacağını ama neden sonunda sınav olduğumuzu; bu sınav
çıktıları ile neler olacağını anlayamadığımızı; sahada bir belirsizlik ve
huzursuzluk olduğunu ve bu sınava kesinlikle karşı olduğumuzu ilettik. Ayrıca
teknik anlamda AHUZEM ‘de karşılaşılan sorunları olabilecek çözümleri ile de
görüşlerimizi bildirdik.

 

Bilişim ve Hukuk
Komisyonumuz, görüşme detay ve raporlarını ayrıca önümüzdeki günlerde
sunacaklardır.

 

 

Haber:
Gökhan Kara
İSTAHED Basın İletişim Sorumlu YK üyesi

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü