Geçmiş dönemlere ait istenen kiralar hakkında izlenebilecek yöntemler

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTANBUL MARATONUNDA BİRLİKTE YÜRÜYORUZ
Sonraki haber
İSTAHED, THSK Başkanlığında çeşitli Görüşmelerde Bulundu

Değerli Üyelerimiz, son günlerde İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün
yollamaya başladığı “geçmişe yönelik kiralara, faiziyle birlikte alacak
takibi başlatmasına” yönelik işlem tahsis etmesi ile  tekrar gündeme gelen
konu ile ilgili olarak  İSTAHED Hukuk komisyonu aracılığı ile ilk gündeme
geldiği 2012 Eylül ayından beri çeşitli şekillerde çalışma yapmış ve çıkan
sonuçları 
www.istahed.org.tr resmi
sitemizden duyurmuştur.

Gündemdeki bu konuyla ilgili olarak, talep üzerine, İSTAHED Hukuk
Komisyonumuz adına komisyon başkanımız Dr.
Mustafa TAMUR
şu açıklamayı yapmıştır.

 

Kasım 2010 da başlayan İstanbul Aile Hekimliği serüveninde İlk tercih
kurasından beri biz Aile Hekimlerine, tercih yaptığımız birimlerin Fiziksel
durumları, yasal statüleri ve kira bedelleri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bakanlığın
yönlendirmesi ve Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile Aile Hekimleri puanları
doğrultusunda birimlerini seçti ve yerleştirildi. Aradan geçen iki yıl sonra
Müdürlük Aile hekimlerinden kira almadığını, kira bedellerini belirlemediğini
bununla ilgili işlem tahsis etmediğini fark etti. Bunun üzerine bir çalışma
başlatarak, birçok birimi asıl sahiplerine devretti, sağlık ocağından kalma
protokolleri iptal etti kalanlara da tek taraflı olarak kira bedelleri
belirledi ve bizim itirazımızla tekrar düzenlenen kira sözleşmelerini Aile
Hekimlerine İmzalanmak üzere yolladı.

Aile Hekimleri çalıştıkları birimin kiralarını ödemekten çekinmemektedir. Ne
var ki bu hukuksuz uygulamalara da razı olacağımız anlamına gelmemektedir.

Bu günlerde Halk Sağlığı Müdürlüğünce birçok Aile Hekimine geçmişe yönelik
kira talepleri gönderilmekte, anapara (müdürlüğün tek taraflı belirlediği) +
Faiz(nasıl hesaplandığı belirtilmemekte) istenmektedir. Konuyla ilgili olarak
Müdürlükle yaptığımız görüşmelerde ne kira bedellerinde bir eksiltme ne de faiz
alınmaması teklifimiz kabul görmemiştir. Birçok ilde Geçmişe yönelik kiraların
alınmasında uygulanan yöntemin farklılığı nedeni ile peşin ve taksitli
ödemelerde çeşitli miktarlarda indirime gidilmiş, faiz talep edilmemiştir. Bu
örneklerimiz de Müdürlükçe kabul görmemiş, olamayan kontratın bedelleri
faiziyle birlikte istenmiştir.

2012 yılına kadar “ben kiramı ödemek istiyorum” diyen bir aile
hekimine  ne ödenecek miktarı ne de ödenecek kurumu belirlememiş olan
yöneticilerimiz, ödememizin imkansız olduğu bu paraları “niye ödemediniz
” diyerek faiz istemektedir.

Şu andan itibaren siz değerli üyelerimizin hak kaybına uğramaması ve bu
hukuksuzluğa karşı hukuki zeminde mücadele edebilmemiz adına yapılması
gerekenler kısaca şöyle özetlenebilir.

1. Geçmişe yönelik kira + Faiz talebi gelen Aile Hekimlerimizin bir hafta
içinde “Ekte” bulunan  dilekçeyi kendi iş yerlerine uygun olarak
düzenleyerek talebe itirazlarını yapmaları

2. İtirazımıza cevap geldikten sonra

  a) Müdürlüğün dava açmasını bekleyerek açılması muhtemel davaya
müdahil olması için İSTAHED Hukuk Komisyonu ve İSTAHED Avukatı ile iletişime
geçmeleri,

  b) “Tüm hukuki haklarım saklı kalmak koşulu ile” şerhi
düşülerek FAİZ HARİÇ olacak şekilde belirtilen hesaba yatırılması sonrasında
 hukuk komisyonumuz ve avukatımızla iletişime
geçerek, idarenin uygulama ve talebinin iptali için idare mahkemesine dava
açmalarını öneriyoruz. Hiçbir şekilde idareden yazılı olarak borcun
yapılandırılması ya da taksitlendirilmesi talebi yapılmamalıdır. Bu borcun kabulü
anlamına gelebilecektir.

 

Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

 

Haber: Dr. Gökhan
KARA
Basın İletişim Sorumlu YK Üyesi

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü