Kurumlarımıza başvuran kişiler ile aramızda oluşan
sorunları tek taraflı

(hasta odaklı) şikayet mekanizması ile çözüme
yaklaştıracağını, kurumlarımızda

meydana gelen şiddet olaylarını azaltacağını iddia
eden oluşum: ALO 184

Sağlık Bakanlığı Şikayet Hattı.

 

Bu kurumdan yapılan geri dönüşlerle tanışmamış olan
her halde çok az

meslektaşımız vardır. TSM’lerden yapılan geri
dönüşler ya da elimize ulaşan

savunma zarfları günlük hayatımızın bir parçası
haline geldi.

 

Ana malzemesi insan olan mesleğimizi yaparken, sürtüşmeler,
sorunlar

yaşamamak imkansız. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaşanan
sorunlarda tarafların

hemen her zaman kendisini haklı gördüğü de bir
gerçek. Buradan uzlaştırmacı

hakem kurullarına ihtiyaç duyulduğu gerçeğine varmak
zor değil. Ancak bu

hakem kurullarının tarafsız ve iyi eğitilmişlerden
olması gerektiği de bir gerçek.

Şikayetleri ön elemeden geçirecek, gerçekten ele
alınması gerekenleri tespit

edecek, daha sonra da tarafları ve olaya şahit
olanları dinleyip bir sonuca

varacak. Gereksiz şikayette bulunup, kurumu yersiz
meşgul edenlere, yanlış

beyanda bulunanlara da mutlaka bir cezai müeyyide
uygulanacak.

 

Konuyu mail gruplarımızda defalarca tartıştık,
işleyişine dair bir çok

önerilerde bulunduk. Ancak ortada hiçbir gelişme
yok. Tam tersine sağlık

personeline karşı artan şiddet yaşanan bir gerçek
olarak devam ediyor.

 

Bu hafta başında 184 ile ilgili bir olayı, sağlık
çalışanlarına karşı şiddetteki

payının anlaşılabilmesi açısından anlatmak
istiyorum.

 

ASM’de yan odamdaki Dr. Hanım askerlik muayenesi yaparken
bir hastası

odama gelip muayene olmak istedi. Beklemesi mümkün
değilmiş bir an önce

muayene olmalıymış. Ben de kendisine aile
hekimliğinde bunun acil durumlar ve

izinler dışında mümkün olamayacağını, her talep eden
hastaya bakarsak asla

bazı ailelerin hekimi olamayacağımızı, sistemin
eskisi gibi olmadığını anlattım. İlk

tepkisi o zaman aile hekimim olarak size dilekçe
vereyim oldu. Ben de aldığımız

prensip kararı gereğince aynı ASM içinde hasta
değişimi yapmadığımızı bu kuralı

yaklaşık 2 yıldır başarı ile uyguladığımızı ve bunun
komşudan mal çalmaya

benzediğini belirtttim ve eğer askerlik
muayenelerinin aile hekimlerine

verilmesinden rahatsız ise şikayetini 184’e
iletebileceğini belirttim. Hasta

odamdan çıktı ve koridordan 184’ü aradı.

 

Konuşmanın sonunda yanıma tekrar gelerek;
telefondaki görevlinin ”diğer

aile hekimi sizi muayene edebilir” dediğini
söyledi.

 

Aynı ASM’de kendi aile hekimi görev başınd ve, acil
bir durum söz konusu

değil iken başka bir aile hekimi tarafından
muayenesinin yapılabileceğini söyleyen

görevli arkadaşımızın bu görevi yapabilme
kabiliyetinde olduğunu kim iddia

edebilir ?

 

1. Acaba hastayı iyi dinlemedi de kendi aile
hekiminin aynı kurumda görev

başında olduğunu mu anlamadı ?

 

2. Ters bir günündeydi de hasta ile uzun konuşmak
istemedi olayı kısaca

savuşturdu mu?

3. Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nden haberi
yoktu, Büyükşehir

Belediyesi sınırları içinde kişinin misafir hasta
sayılamayacağını mı

bilmiyordu?

4. Telefonda hastanın durumunu acil olarak mı
yorumladı.

5. Şikayetleri tek taraflı değerlendirme eğitimi mi
almıştı acaba ? Her

zaman sağlık personeli suçludur. Kanun nizam tanıma,
hastayı

mutlu edecek çözümü üret.

6. Yoksa canı sıkıldı da bir ASM’de hasta-doktor
polemiği ile hareket

yaratmaya mı çalıştı.

 

Bu olaydan da anlaşılacağı gibi temel sorun Sağlık
Bakanlığı’nın sektör

oyuncuları arasında olan sağlık personelini flu ya
da eser element olarak olarak

görüyor olması. Sahayı onlarla paylaşmaya niyetinin
olmaması.

Ataç ALPARSLAN

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü