AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN VAZ MI GEÇİLİYOR?ORTAK DEKLERASYON METNİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ALO 184
Sonraki haber
ACİL NÖBETLERİ BASINDA

Aile Hekimliği
Uygulaması’ndan vaz mı geçiliyor?

Aile hekimliği
uygulamasına geçildiği 2005 yılından bu güne, birinci basamaktaki tüm sağlık
göstergeleri olumlu yönde ve oldukça yüksek oranda gelişme kaydetmiştir. Bebek
ve anne ölümleri azalmış, aşılama oranları gelişmiş ülkelerdeki seviyeleri aşmıştır.
Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının büyük azmi ile sağlık hizmet kalitesi
ve hasta memnuniyeti artmıştır.

Aile Hekimleri
Dernekleri Federasyonu (AHEF)’nun her türlü uyarı ve girişimlerde bulunmasına
rağmen 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla,
aile sağlığı merkezlerimizde ve köylerde verdiğimiz hizmetlerimizi aksatacak
şekilde, hastane acillerinde, 112 acillerde, dispanserlerde, ağız ve diş
sağlığı merkezlerinde görevlendirilmesinin önü açılmıştır.                             

Bu uygulama
ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, hastalarından uzaklaştırılarak
başka kurumlarda görevlendirilmeleri, aile hekimliği uygulamasına indirilen en
ağır darbedir. Bu kanunla beraber aile hekimleri, idarecilerin keyfine göre
mesaileri sonrasında acillerde nöbet tutmaya zorlanacak, nöbet çıkışında ve ara
vermeksizin, ertesi gün yorgun ve tükenmiş bir halde mesaisine devam edecektir.
Bunun sonucunda kendisine kayıtlı nüfusa vereceği hizmet aksayacak, kaliteli ve
sağlıklı bir hizmet veremeyecek, hata oranları artacaktır. Bu uygulama ile aile
hekimliği uygulamasının çöküşü başlayacak, bu güne kadar verilen bütün emekler
hızla yok olacak ve Sağlık Bakanlığımızın haklı olarak ve övünerek söylediği bu
sevindirici tablo ortadan kalkacaktır.

İSTAHED UYARIYOR !

Aile Hekiminizi bulamazsanız ! Acillerde nöbette…

Aile hekiminiz yorgun ! Çünkü nöbetten çıkmıştır…

Bebeğinizin aşısı aksadı ! Aile sağlığı çalışanı acilde nöbette…

Aile sağlığı uygulamasında
aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görev yeri aile sağlığı
merkezleridir. Bizler burada vermiş olduğumuz hizmetlerle birinci basamağın
kalitesini yükselttik. Başka kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları yönetimsel
ve organizasyon hataların sonucu ortaya çıkan bu tablonun düzeltilmesi, aile
hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görevi değildir.

Aile Hekimleri
Dernekleri Federasyonu olarak aile hekimliği uygulamasının temel yapısına
dinamit koyarak uygulamayı yok etmeye yönelik bu düzenlemeye karşı olduğumuzu belirtir,
yetkililerin bu yanlışlığı ortadan kaldıracak girişimleri bir an önce yapmalarını
istiyoruz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü