İSTAHED den Nöbetler İle İlgili Duyuru

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Siyavuşpaşa da Nöbetler protesto edildi
Sonraki haber
ALO 184

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
(İSTAHED) DUYURUSU

Sağlık Bakanlığının
hazırladığı,ilgili komisyondan geçen ve şu an mecliste onay bekleyen 663 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Aile Hekimleri acil ve 112 nöbetleri ile karşı
karşıya getirilmiştir.

Bizler Ekim 2010
tarihinde Aile Hekimliğine geçerken sadece kendimize kayıtlı kişilerin
öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek, aşı ve izlemlerini yapmak,
kronik hastalıkları olan kişilerin hastalıklarını düzenlemek ve ayaktan tedavi
edici hizmetleri yapmak üzere memuriyetten ayrılarak SGK adına Vilayetle
sözleşme yaptık. Bu biçimiyle Aile Hekimlerinin kendi çalıştırıldıkları Aile
Sağlığı Merkezleri dışında görevlendirilmeleri, tayinleri, yer değiştirmeleri
ve ücret karşılığı başka bir işte çalışmaları yasaktır. Bizim görev tanımımız
sadece Birinci Basamak Hizmetlerini yapmak iken geçtiğimiz 18 ay içinde defin
nöbeti adı altında Belediye tabipliği, otopsi nöbeti adı altında Adli Tabiplik,
Askerlik muayenesi adı altında Askeri Tabiplik ve hastanelerin kırtasiye işlemi
görevleri de verildi.

Bu meclisten yeni çıkacak
kanun hükmünde kararname nedeniyle, Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olan biz Aile
Hekimleri, acil ve 112 nöbetleri tutmak için ,Kamu Hastanesi Birliklerine
ait  olan hastanelerde çalıştırılmak
istenmekteyiz.  40 saatten fazla
çalıştırılmayı, hastalarımıza yorgun ve konsantrasyon bozukluğu ile hizmet
vermeyi hem sağlıksız hem de angarya olarak 
kabul ediyoruz. Yaptığımız sözleşmede “ekstra gelir getirecek görev”
yapmamız yasakken, sadece kendi 
mekanımızda hizmet verme zorunluluğumuz varken, sadece kendimize
kayıtlı  4000 kişinin sağlığı için
sözleşme yapmışken, bilmediğimiz mekanlarda, bilmediğimiz personellerle acil
hizmeti vermek ve hemen ertesi gün nöbet izni dahi kullanmadan vatandaşımıza hizmet
vermek istemiyoruz.

Bu eylemimiz ile saat
17.00’den sonra mecburi olduğumuz için değil , Aile hekimliği hizmetinin ne
olmadığını göstermek,  birlik ve
beraberliğimizi ifade etmek için yapıyoruz.

Bu konuyla ilgili olarak
, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) adına, çıkacak kanuna karşı
Danıştay’da iptal davaları açmaya hazırlanıyoruz

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü