Tüm Dünyayı ve yakın komşularımızı etkisi altına alan ve gittikçe bize de yaklaşan Yeni Tip Corona virüsle ilgili olarak İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak, halk sağlığı ile ilgili sorumluluğumuz dahilinde bazı uyarılar yapmayı görev kabul ediyoruz.

Ülkemizde henüz pozitif vaka görülmemesine rağmen Sağlık Bakanımızın da belirttiği üzere bu virüs eninde sonunda ülkemize de girecektir ya da girmiştir ama henüz tespit edilememiştir.

Bu anlamda olası salgının ülkemizde görülüp görülmemesinden bağımsız olarak şimdiden alacağımız bazı önlemlerle, virüs ülkemize gelse bile geniş kitleleri etkilemesini önleyici tedbirler almamız önemlidir.

Dolayısıyla bir yandan genel ve kişisel hijyenle ilgili sağlık otoritelerinin uyarılarına kulak verilmesini, diğer taraftan da Bakanlığın ve Corona Virüs Bilimsel Kurulu’nun bilgilendirme ve uyarılarının dikkatle takip edilmesini ve uyulmasını önermekteyiz.

Yine aynı kurumların “yurt dışından, özellikle riskli ülkelerden gelen kişilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerektiği” uyarılarını faydalı buluyoruz. Ne var ki aynı uyarı içinde “bu kişilerin 14 günlük bu süre için aile hekimlerine giderek rapor almaları” önerisini oldukça tehlikeli bulmaktayız. Sayın Bakanımız konuşmasında :

“Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir. Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.”

demiştir.

Yurt dışına özellikle riskli ülkelere yolculuk yapmış kişilerin pasaport bilgileri, seyehat belgeleri veya benzeri evraklarını idareye iletmelerinin bu kişilerin “İDARİ İZİNLİ” sayılmaları için yeterli sayılması gerekmektedir. Bu yöntem olası virüs taşıyıcılarının Aile Sağlığı Merkezlerimize gelmemelerini ve buralardaki diğer virüsle karşılaşmamış hastalarımızla karşılaşmamalarını sağlayacaktır. Bu önerinin pratikte uygulanması riskli bireylerin gereksiz sağlık kurumlarına müracaatlarına dolayısı ile korkulan salgının gerçekleşme ihtimalini artırmasına yol açacağı açıktır.

Gebelerin, bebeklerin , kronik hastalıklı yaşlılarımızın, yani kısaca Yeni Tip Corona virüs hastalığı açısından en riskli grubun sürekli olarak kullandığı Aile Sağlığı Merkezlerimizi, olası virüs taşıyıcılarının sadece rapor almaları için kullanmasını önermeyi enfeksiyonun kontrolü açısından tehlikeli görmekteyiz.

İSTAHED olarak birkaç gün önce aynı sebeple benzer bir uyarıyı daha yapmış ve Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol nedeniyle yapılan Okul Muayenelerinin de acilen durdurulmasını ilgili kurumlardan talep etmiştik. Olası enfektelerin ötesinde sağlam kişilerin hatta hafif hastalığı olanların dahi sağlık kuruluşlarına ya da toplu yaşam yerlerine mükün oldukça gitmemelerini önermemiz gereken bir dönemde Bakanlığımızın olası enfekteleri aile sağlığı merkezlerine gitmek zorunda bırakmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİMİZİ HASTALIK YAYMA MERKEZE HALİNE GETİRMEYELİM.

Özetle: Bakanlığımızın aldığı önlemler ve halkımızın duyarlığı sayesinde bu güne dek ülkemizde görülmemiş olsa da eninde sonunda bu virüsün ülkemize geleceği gerçeğinden hareketle olası enfekte vakaları toplumun yoğun yaşadığı yerlerden uzak tutmak hedeflenmeli, alınan önlemlerde bu konuya uygun öneri ve çözümler getirilmelidir.

Kamuoyuna Saygı İle Duyrulur.

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü