Üniversiteler Geleneklerinden Güç Alır, Bölünme İstemiyoruz!

Meclise sunulan kanun tasarısıyla aralarında İstanbul ve Gazi Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin olduğu 10 üniversite bölünerek yeni üniversitelerin kurulması planlanmaktadır.

Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi mezunu olduğumuz okullarımızın köklerinden koparılmasını kabul etmiyoruz. Üniversitelerimizdeki temel sorunlar yerli yerinde dururken, devlet üniversiteleri özellikle Tıp fakültelerimiz yeterli maddi ve manevi desteği alamazken, bilimsel faaliyetler ve eğitim faaliyetlerindeki eksiklikler giderilmemişken bu tarz icraatlarla uğraşmanın eğitime, sağlığa ve ülkemize hiçbir faydası bulunmadığına inanıyoruz.

Söz konusu tasarı geri çekilmeli, üniversitelerimizin sorunlarının çözümü için başta öğrenciler ve öğretim görevlileri olmak üzere sivil toplum kuruluşları, meslek odalarının fikirlerinin dinleneceği bir çalıştay meclis ve YÖK himayesinde gerçekleştirilmeli, sorunlara ve çözüm önerilerine yoğunlaşılmalıdır.

Bu minvalde, demokratik haklarını kullanan üniversitedeki hocalarımızın, öğrencilerimizin ve onların yanında yer alan halkımızın haklı tepkilerini destekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PAYLAŞ