RUTİN ÇOCUK MUAYENESİ

İKON 2018 4. Gününün ilk oturumu saat 10:00 ‘da A salonunda yapıldı. Günün bu ilk oturumunda Doç Dr Vefik Arıca, ”Rutin Çocuk Muayenesi” konusuyla aile hekimlerine, bebek doğumunun ilk doğum anından itibaren dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Doç Dr Arıca, yenidoğan izleminde ilk 48 saatin konjenital anomalilerin tespiti açısından önemli olduğundan bahsederek, ”her ne kadar doğduktan sonra işitme tarama testi yapsakda sonuç negatif olabilir, bu nedenle 1 hafta- 10 gün sonra işitme tarama testi tekrarlanmalıdır” dedi.

KRONİK HASTALIK TAKİBİ

Birinci basamak koruyucu hekimlik adına biz aile hekimlerinin asıl görevlerinden biri olan, ” Kronik Hastalık Takibi” konusunu Doç Dr Seçil Arıca anlattı.

Doç Dr Arıca, Kr hastalıklarla mücadelede; farkındalığın artırmanın, toplumu eğitmenin, rehabilitasyon, risk faktörlerini azaltmak için erken tanı ve tedavi açısından biz aile hekimlerine düşen görevlerden bahsetmiştir.

KARDİYOVASKÜLER RİSK SKORLAMASI VE LİPİD PROFİLİ

Öğleden önceki son oturumda Kardiyolojinin invaziv bölümüyle ilgilenen Doç Dr Öykü Gülmez,” Kardiyovasküler Risk Skorlaması ve Lipid Prpfili ” konusunu ana salonda anlattı.

Yoğun katılımın olduğu oturumda Prof Dr Gülmez, KV korumaya kimlerin ve neden ihtiyaç duyduğundan bahsederek, 2007 yılından bu yana KV hastalıkları tespitlerinde nelerin değiştiğiyle alakalı aile hekimlerine bilgi verdi.

KV risk değerlendirmesinin hangi hastalara ve nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı sunumuna devam eden Prof Dr Gülmez, KV risk cetveli ile alakalı katılımcıları bilgilendirdi.

SOSYAL MEDYANIN ARKA BAHÇESİ GRANDİYÖZ NARSİZM

İKON 2018 öğleden sonraki bu ilk oturumunda Prof Dr Ersin Akpınar, ” Sosyal Medya ve Narsizm ” konusuyla sunum yaptı.

Kıbrıs’ ın bu sıcak ve bol güneşli gününde öğleden sonra olmasına rağmen, katılımın yoğun olduğu bu oturumda Prof Dr Akpınar konuşmasına ilk olarak, ” sosyal medya” tanıtımını yaptı ve internetsiz ne kadar süre durulabileceği ile alakalı farklı tanılar olduğunu söyledi.

” Hayal gücü bilgiden daha önemlidir” diyen Prof Akpınar,internetin hayal gücü eseri olduğunu söyledi.

BAŞ AĞRISI BAŞIMIZIN AĞRISI

Polikliniklerimizde en sık rastladığımız hasta şikayetleri arasında olan ”baş ağrısı” konusunu Prof Dr Talat Kırış, baş ağrısının enfeksiyon, nörolojik be psikolojik nedenler, anemi, göz hastalıkları gibi bir çok hastalığın semptomları arasında olabileceğini söyledi.

Prof Dr Kırış oturum katılımcılarına beyin cerrahisi yönünden önemli olan İntrakranial kitle KİBAS, Subaraknoid Kanama semptomu olan baş ağrısından bahsetti.

BİRİNCİ BASAMAKTA TANI, TEDAVİ REHBERLERİ VE SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM

”Sürekli Mesleki Gelişim” adına farkındalık yaratmak için yapılan bu oturumda, Doç Dr Hülya Parıldar sunum yapmıştı.

İdeal doktor profili olarak, sürekli mesleki gelişim, mezuniyet sonrasında bilgi ve becerilerin gelişmesinin hayatımızın sonuna kadar devam edeceğinden, sürekli güncellenmek zorunda olduğumuzdan bahseden Doç Dr Parıldar, bu gelişmenin; meslektaş deneyim ve paylaşımı, hatalarımızdan aldığımız dersler sonucunda olduğunu söyledi.

Tanı ve tedavi rehberlerini ne kadar kullanıyoruz sorusuna değinen Doç Dr Parıldar, kullanıcı dostu olursa bu rehberin daha çok kullanılabileceğini söyledi.

İBS; İLGİNÇ BİR SENDROM

Kongremizin 4. Gününün son oturumunda ”İBS” konusuyla, Doç Dr Reşat Dabak sunum yaptı.

İBS semptomlarını anlatan Doç Dr Dabak, İBS tanısını nasıl koymamız gerektiğiyle, İBS tanısı alan hastalarımıza ne şekilde ve nasıl davranmamız konusunda, biz aile hekimleryle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

WORKSHOPLAR

İkon 2018 4.gün deneyim paylaşımları, sözel bildirim sunumlarının devamı ile başladı. Bildirimlerden birinde, poliklinikler de göz ardı edilen asm’de karşılaşılaN Gilbert Sendromunu anlatan vaka sunumu, bizler için farkındalık yarattı. Gilbert sendromunun susuzluk, açlık, stres ile tetiklediği unutulmamalıdır. Oruç ayında hastalarımızı değerlendirirken aklımızda olmasının yararı olacağından bahsedilDİ. Bildirimlerin sunumu bitmesi sonrası değerli hocalar, bildirim sunan meslektaşlarımızla ilgili genel değerlendirme yaptılar. 750 kişinin katıldığı kongrede, bildirim sayısının daha fazla olmasının tıp bilimi için çok yararlı olacağı vurgulayın sunum yapan tüm meslektaşlarımızı gönülden tebrik ettiler. Workshoplar öğleden önce Doç Dr Vefik Arıca’nın sunumu ile “Bebek muayenesi; Kırmızı Refle -DKÇ-Morro Refleksi-Görme Tarama” oturumu olarak yapıldı. DKÇ taramasında USG çekilerek alfa açısının değerlendirilmesinin gerektiği, kemik direkt radyolojisi 6. aydan sonra kullanılabilir fakat bebeğin radyasyon maruziyeti yönünden tercih edilmediği belirtildi. Görme muayenesinde yapılması gereken 3 adet tarama testi olarak Kırmızı Refle, Lea testi ve Görme alanının birinci basamakta yapılmasının, çocuğun tüm yaşamını etkileyeceği unutulmamasının altı çizilmiştir. Tüm uygulama ya da önerilerimizi ayrıca sevk etti isek, bunları mutlaka kendimiz için not etmemenin hukuki olarak önemi de unutulmamalıdır dendi.

Öğleden sonraki deneyim paylaşımı “10 dakika bulantı ” konusu ile devam etti. Bulantı bir çok hastalığın semptomu olacağı için tam bir öykü ve fizik muayenesinin yapılması çok önemli olduğu belirtildi. Workshop vakalar üzerinden tüm katılımcıların fikri alınarak interaktif yapıldı. Böylelikle sadece değerli hocamız Seçil Arıcı’nın değil, oturuma katılan tüm hekimlerin deneyimi paylaşılmış oldu.

Günün ve İkon 2018 in Son Workshopu Prof Dr Talat Kırış poliklinik yoğunluğunda en etkin en hızlı ve en efektif olarak nörolojik muayene nasıl yapılır anlatıp uygulattı. Nörolojik muayenenin her zaman GKS değerlendirmesi ile başlamanın gerektiğini belirtti. Hızlı nörolojik muayenede, görme muayenesinde görme alanı muayenesinin yapılabileceği fakat eğer kişi tam görme alanına sahip değilse yanlış negatiflik veya pozitiflik verebilir dendi. Göz dibi muayenesi ise uzmanları tarafından yapılmasının uygun olduğunu vurguladı. Trigeminal nevralji ; aile hekimleri tarafından çok rahat öykü ve fizik muayene ile tanısı konulabilir. Öykü de çakar şekilde olan ağrının unutulmaması gerektiğini paylaştı. Workshop katılımcı hekimlere verilen hediyelerle son buldu.

İKON 2018 GALA GECESİNDE AİLE HEKİMLERİ HALUK LEVENTLE COŞTU.

İkon 2018 gala gecesi 04.05.2018 tarihinde Kıbrıs Kaya Artemis Otelde yapıldı. Sahneye İSTAHED ilk olarak İKON Bilim Sekreteri Dr Özgür Akbaba çıkarak,sözlü yazılı bildiriler ve posterler arasında ödül alan doktorlara hediyelerini taktim etti. Ardından İSTAHED Genel Sekreteri Dr Aslı Öncel ve Dr Serkan Özbakış çıktı. İSTAHED’ in düzenlediği İKON 2018 ‘ emeği geçen aktivistler, çalışanlar, ikon düzenleme gurubu ve yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ederek teşekkür etti. İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir katılımcılara teşekkür ederek, İKON 2019’ da yeniden biraraya gelmelerini umut ettiğini ifade etti.

Gala Gecesi Haluk Levent’in muhteşem şarkılarıyla, aile hekimlerinin güzel ve renkli anlar geçirmesiyle son buldu.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü