İstanbul olarak Aile hekimliğine geçtiğimiz tarihten 2 ay sonra çıkarılan ücret yönetmeliğiyle katsayılar düşürülüp aldığımız ücretlerin ciddi oranda düşürülmesinin yanında, daha önce olmayan bir şekilde gruplandırma kriterleri çıkarılarak cari giderler de yarıya düşürüldü. Her sene bilimsel gereklilik olmamasına rağmen yönetmeliklerde yeni masraf kalemleri Bakanlık tarafından ortaya atıldı, sonra getirdikleri bu yenilikleri kaldırıp başka yenilikler! getirdiler. Devlet sağlık ocaklarındaki işletme, muhasebe, personel çalıştırma vb tüm yükleri aile hekimlerine yükledi. Personel çalıştırmayla beraber kıdem tazminatları ile ilgili sorumluluklar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklar ve riskler de aslında sağlık işletmeceliğinden tam olarak anlamayan ve bunu istemeyen biz aile hekimlerine verildi. Ne yazık ki bu konularda ilerde ciddi problemlerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksektir.

Kayıtlı nüfus sayısının fazlalığı, sağlık raporu çılgınlığı ve diğer angaryalar yüzünden hekimlik yapmaya vakit bulamayan bizlerin bu yönetimsel yükün altından kalkmaya çalışmamız ve aile hekimliği sistemini ülkeye kabul ettirmemiz görmezden gelindi. Süreç boyunca artan masraf kalemleri dikkate alınmadı, asgari ücrete yapılan zam ile cari giderlere yapılan zam oranları arasında uçurumlar oluştu. Aile Sağlığı Merkezi oluşturma görevi devletimizde-Sağlık Bakanlığındayken bu işi de hekimlerin halletmesi istendi. Hekim arkadaşlarımız Yüzlerce Aile Sağlığı Merkezi kurdu, bunun için krediler çekti, borçlandı zor durumda kaldı ve kalmaya devam ediyorlar.

Şimdi devletteki bazı bürokratlar gözünü cari giderlere dikmiş bulunmaktadır. Cari giderlerin hekimlere verilmesinin bir lûtuf olmadığını, devletin hantal işleyişini bertaraf etmek işin getirildiğini ayrıca acillerden ve kurum hekimliklerinden aile hekimliğine geçişi teşvik etme anacıyla kullanıldığını bizzat dönemin Bakan ve bürokratları dile getirmişti, bunlar da unutuldu. Biz unutmadık, ticari işletme değiliz ama tüm işletme riskleri bizim üzerimize yıkılmış durumdadır.

Bu yüzden ;

CARİ GİDERLER ARTIRILMALIDIR
YAŞADIĞIMIZ ÜCRET KAYIPLARI GİDERİLMELİDİR, ÜLKENİN BÜYÜMESİNDEN HEKİM VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PAY AKTARILMALIDIR.

Bizler kutsal bir görevi yerine getiriyoruz ve bundan son derece mutluyuz. Bu hak ettiğimiz Mali ve özlük haklarımızı isteyemeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Bizler Sağlikli olmalıyız ki sağlık dağıtabilelim. Bizler huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışabilmeliyiz artık.

Saygı ile.

Dr Kutbettin Demir

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü