PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ

Kongremizin 3. gününde A salonunda olan oturumlarımız Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kürşat ŞAHİN’in,’’ Periyodik Sağlık Muayeneleri ‘’ sunumuyla başladı. Dr. ŞAHİN Periyodik Muayene tanımının çıkış noktası ve tarihçesiyle başladığı anlatımında, uygulama stili açısından aile hekimleri ve dahiliye uzmanları arasındaki farklılıkları vurguladı. Periyodik Sağlık Muayenesinin etkinliği açısından ABD de yapılan taramalar sonucu, Hipertansiyon ve Serviks ca gibi hastalıklarda erken tanı ve tedavi ile mortalite de ciddi oranlarda azalma olduğundan bahsedildi. Hasta eğitimi ve danışmanlık üzerine önerilerde bulunuldu. Etkili tarama kriterlerini vurgulayan Dr. Şahin, tarama testleri ve tanı testleri arasındaki farklılıklardan bahsederek önemli bir ayrımı gözler önüne serdi.

‘’Periyodik Sağlık Muayeneleri’’ konusu, Uz. Dr. Özgür AKBABA’ nın anlatımıyla devam etti. Aile hekimliği polikliniğinde önemli bir yere sahip olan, bebeklik ve çocukluk dönemi muayenelerinde ciddi noktalara parmak basan Dr. AKBABA, özellikle Hipertansiyon taramasında yarar-zarar dengesi konusunda yeterli bilgi olmadığı için, ABD’de çocuklarda rutin ölçümlerin önerilmediğini vurguladı . Obezite, yaygın gelişimsel bozukluklar, bağımlılık yapıcı madde sorgulama gibi çocuk muayenelerinde yaptığımız taramaları, en önemli noktalara vurgu yaparak teker teker anlattı. Sunumuna yetişkin dönemi ve geriatrik taramalarla devam etti.

ÇOCUKTA ALLERJİ VE ASTIM

A salonunda devam eden öğleden önceki oturumumuzda Prof Dr Nilsel İlter çok sık rastladığımız hastalıklardan Çocukta Alerji ve Astım’ı anlattı.

Astımın biyokimyasal oluşum mekanizması, semptomları ve ayırıcı tanısından bahsetmesinin ardından, 5yaş ve altı çocuklarda hangi durumlarda ileri araştırmalar yapılması gerektiği konusuna değindi.

Alerji gelişiminde etkili olan koruyucu ve uyarıcı faktörlerin de üzerinde duran Prof Dr İLTER, epigenetik faktörleri anlatırken anneannesi sigara içen bir çocuğun astım hastası olarak dünyaya geliş mekanizmasını vurgulayarak,bir çocuğun astım hastası olmaması için koruyucu hekim olarak neler yapabileceğimiz konusunda tavsiyelerde bulundu.

Prof Dr İlter tedaviden bahsederken, semptom kontrolünün önemine özellikle değindi.

DERMATOFİT ENFEKSİYONLARINDA GÜNCEL TANI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Kongremizde, ASM polikliniklerinde sık rastladığımız ‘’Dermatofit Enfeksiyonları’’ konusunu Prof Dr Nilsel İlter anlattı.

Prof Dr İlter, Dermatofit Enfeksiyonları ülkemizde çok sık görüldüğünü, son zamanlarda; duş, sauna, havuz kullanımının artmasının, steroid ve immün baskılayıcı ilaç kullanımın artmasının enfeksiyon riskini artırdığından bahsederek, özellikle son zamanlarda evlerde kedi köpek beslenmesiyle hayvandan bulaş yolunun çocuklarda arttığını söylemiştir.

DİYABETİK HASTA TAKİBİ

İkon 2018 3. Günü öğleden sonra ilk oturumu, Prof Dr Mehmet Sargın’ ın Diyabetik hasta takip oldu. hava güzel de olsa hekimlerimiz bu önemli konuya yoğun ilgi gösterdi. Prof Dr Sargın diyabet takibinde eğitim, beslenme ve medikasyonun birlikte olmasının önemine dikkat çekti. Olgu sunumlarıyla yapılan konuşmada, vakalar üzerinde neyi nasıl ,ne şekilde yapılması gerektiği anlatıldı.

ERGENLİK SORUNLARI VE OKUL TARAMALARI

Ana Salon oturumları, son zamanların popüler konusu “Ergenlik Sorunları ve Okul Taramaları ile devam etti. Doç Dr Ahmet Anık’ ın anlattığı sunumda, bu tür muayenenin çok kaliteli zamana sahip olunması gerektiğini belirtti. Ergenler ile iletişim halinde iken, en önemli noktanın sorgulamaktan daha çok gözlemin olduğunu, bize ergenin durumu ile ilgili bilgiler vereceğini belirtti. Ergen ile konuşurken mutlaka göz teması kurulmalı ve erişkin gibi davranıp açık uçlu sorularla yol almanın önemini belirtti. Aileyi muayenenin içine fazla sokmamak, ama çok da dışlamamak gerektiğinin altı çizildi.

AKUT VE KRONİK SÜNİZİTLER

3.günün son oturumu olan “Akut ve Kronik Sinüzitler” konusunu, Op Dr Murat Eğrilmez sundu. Birinci Basamakta Sinüzitten şüphelendiğimiz durumlarda, diğer üst solunum yolları hastalıklarından neler yaparak ayırabileceğimizin pratik bilgilerini paylaştı. Ayrıca tedavinin ilaç tedavisi dışında, operasyon ile müdahale etmenin gerekli olup olmadığını detaylandırdı. Vaka ve Video örnekleri ile devam eden oturum değerli hocamızın kendisine sorulan soruları cevaplaması ile son buldu.

WORKSHOPLAR

İkon 2018 3. Gün deneyim paylaşımları, Uzm Dr Seviye Özgür’ ün “ASM Koşullarında Diyabetik Hasta Takibi” ile başladı. Öncelikle DM tanısını hangi kriterlerde koyup, sonrasında neler yapabileceğimiz algoritmik olarak paylaşıldı. Hastanın, bozulmuş glukoz toleransı evresinde yakalandığında hayat tarzını değiştirmesinin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Uzm Dr Özgür, bu evrede mutlaka diyetisyen eşliğinde tıbbi beslenmeye geçilip, her gün 30 dakika orta şiddetli egzersiz yapmasının, kontrolü baştan ele almak için çok önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca bize başvuran hastaların mutlaka metabolik sendrom açısından değerlendirilmesinin gerektiği, asıl büyük savaşın obeziteye karşı verilmesinin önemi anlatıldı.

Diyabet sunumu sonrası, B salonunda bu kez kongremizin bilimsel başarısına yakışır ve güçlendiren sözel bildirilere geçildi. Değerli hocalarımız Mustafa Fevzi Dikici, Öykü Gülmez ve Ersin Akpınar’ın jüri olarak sunumları değerlendirdiği oturumda, 6 sözel bildiri sunuldu. Kimisinde tıp eğitiminde öğrenci empati değerlendirmesine, kimi zaman ise akıllı telefon bağlılık araştırmasını dinledik. Yüz tutulumu olan Zona İle ilgili olgu sunumu paylaşımı dinleyenler için etkileyici oldu.

Öğleden sonraki ilk workshopda, Doç Dr Hülya Akan ‘’Aşı Karşıtlarına Cevaplar’’ konusuyla, deneyimlerini aile hekimleriyle paylaştı. Kendi deneyimlerinin yanı sıra, aile hekimlerini guruplara ayırarak,onlara tartışma süresi verdi. Son olarak hekimler,konuyla alakalı saptatdıkları sorunları ve çözümleri sundular.

İkon 2018 son workshop oturumunu, Prof Dr Mustafa Fevzi Dikici B salonunda “10 Dakikada Gögüs Agrısı” konusuyla yaptı.

Hekimler arasında, göğüs ağrısıyla alakalı acı deneyimleri olanlara söz veren Prof Dr Dikici, “göğüs ağrısıyla gelen hastanın yaşamı tehdit eden sebebi olmadığı düşünülse dahi,acil servise yönlendirilmelidir” dedi.

Dr Öğretim Üyesi Mustafa Kürşat Şahin, “çocuklarda göğüs ağrısı” konusuna değinmiştir.

BİRİNCİ BASAMAKTA CİNSELLİK

İkon 2018′ de,bugüne kadar ilk defa bu yılki kongremizde yaptığımız gece oturumuna,Dr Cem Keçe ” Birinci Basamakta Cinsel İşlev Bozukluğu” konusuyla katılmıştır. Oturumun saat 21.00′ den sonra yapılmasına rağmen,hekimler Dr Cem Keçe’nin oturumuna yoğun ilgi göstermiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü