Biliyorsunuz , Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 127833456 sayılı yazısı ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin yıllık izinleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştu.

Bakanlığın anayasaya aykırı uygulaması STK’ların ve çalışanların tepkileri nedeniyle düzenlendi ve izinlerin ertesi yıla aktarımı imkanı sağlandı. İSTAHED olarak konuyla ilgili Danıştay’da dava açtığımızı ve davamızın devam ettiğini bildiririz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü