TEPKİLER SONUÇ GETİRDİ

Biliyorsunuz , Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 127833456 sayılı yazısı ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin yıllık izinleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştu.

Bakanlığın anayasaya aykırı uygulaması STK’ların ve çalışanların tepkileri nedeniyle düzenlendi ve izinlerin ertesi yıla aktarımı imkanı sağlandı. İSTAHED olarak konuyla ilgili Danıştay’da dava açtığımızı ve davamızın devam ettiğini bildiririz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ