ÖDEME SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ’Nİ KABUL ETMİYORUZ!!!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALARM VERİYOR!!
Sonraki haber
Yönetmelik Zoom Toplantıları Hakkında

30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak 01.07.2021 de yürürlüğe giren Aile Hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği , biz aile hekimliği çalışanlarının 5 yıldır beklediği birim başına düşen nüfusların azaltılıp ödeme katsayılarının arttırılması ve Türkiye deki aile hekimliği hizmetinin daha etkin ve kaliteli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak yönetmelik maddeleri beklerken adete bizlerin sözleşmesini fesih edebilmeyi nasıl daha da kolaylaştırabiliriz ana temalı bir CEZA YÖNETMELİĞİ ile karşı karşıya kaldık.

Bu şekilde bir yönetmeliği kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değildir.
Ceza puanı listesinde en ağır suçlarla aynı kefeye konan basın ve yayın organlarına veya sosyal medyaya demeç veya bilgi vermek maddesine AYRI BİR DAVA olarak hemen davamızı açtık ve diğer maddeleri de en hızlı şekilde yürütmesinin durdurulması talebiyle iptal davamızı Danıştay’a açacağız.
Yine amacı bizleri susturmak ve sözleşme yenilememe ile bir nevi göz dağı vermek olan bu yönetmelikle beraber HYP sisteminde kronik izlem takiplerine start verilmiştir. Üstelik “takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişimi oranları ile vaka yönetimine göre 0.90 ila 1.50 arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile…” gibi belirsiz ve imkansız bir açıklama ile pozitif performans mı yoksa maaş düşüşüne mi neden olacağını anlayamadığımız bir duruma sokmuştur. Pozitif bir performans gibi lanse edilmeye çalışılmış bize negatif bir performans olarak geri döneceği aşikardır.
Bizler birinci basamak hekimleri olarak kronik hastalık takiplerini kendi işimiz olarak görüyoruz fakat bu takiplerin ahbs sistemlerine entegre olmayan başka bir sistem -hyp sistemi- üzerinden olması, pandemi koşullarında poliklinik hizmeti, gebe-bebek-çocuk-lohusa izlem ve aşılamanın bir yandan devam etmesi bir yandan pandemi aşılamalarına -sinovac ve biontech- mhrs sistemlerine müdahale ile devam etmemiz bir yandan da normal şartlar altında ilçe müdürlüklerinin görevi olan ve yine pandemi döneminde bizlere devredilen okul aşamalarının devam etmesi bu izlemleri imkansız hale getirmektedir.
Bu şartlar altında, sadece göstermelik kronik hastalıklardan korunma, tanı, izlem ve komplikasyon takibini yapmayı reddediyoruz!
Her geçen yıl maddi olarak da geriye düşen aile hekimlerinin gelirleri bu yönetmelikle yine geriye gitmekten kurtulamamıştır!
Artık bu kadarına da yeter diyip bu yönetmeliğin geri çekilmesi için iş bırakma dahil gerekli tüm eylemsel kararları hızlıca alıp tüm diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.
Böyle bir ‘Ceza Yönetmeliği’ni hiçbir aile hekimliği çalışanı hak etmedi.
Üzgünüz , kırgınız ve sinirliyiz!
Genel hukuk normlarına tamamen aykırı bu yönetmeliğin ilgili maddelerini YOK SAYIYORUZ!
Taleplerimiz yerine gelene kadar hem hukuki olarak hem eylemsellik olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi siz değerli üyelerimize ve halkımıza DEKLARE EDİYORUZ.
BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR…
İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü