KONTAK KAPATIYORUZ-İŞ BIRAKIYORUZ!!

1 Şubat tarihinde Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz Şen ve 3 meslektaşımızın sözleşmelerinin, Cumartesi angaryasına katılmamaları sebebiyle feshedileceği haberinin alınmasının ardından, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Komisyon Üyeleri ve Aktivistleri olarak; fesih yazılarını meslektaşlarımızla birlikte almak üzere Mersin’de olacağız.

1 Şubat Pazartesi günü fesihlerin alınmasının ardından, AHEF’in çağrısıyla tüm Türkiye’deki Aile Hekimleriyle beraber Aile Sağlığı Merkezlerimizi kapatarak, kontak kapatma eylemine iştirak edeceğiz.

8 Şubat tarihinde ise AHEF Yönetim Kurulu’nun aldığı 1 günlük iş bırakma kararına uyarak, Aile Sağlığı Merkezleri’ne değil, İSTAHED Meydanına gidiyoruz! Gücümüzü muhataplarına göstermek, angaryalara tek sesle hayır demek, 7 gün 24 saat çalışmayacağımızı haykırmak, ‘Birliğimiz gücümüz’ diye omuz omuza bağırmak için tüm meslektaşlarımızı İSTAHED Meydanı’na bekliyoruz!

İSTAHED Yönetim Kurulu 

PAYLAŞ