CUMARTESİ NÖBETİ DAVALARIMIZDAN İKİNCİSİNİ DE KAZANDIK!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
KONTAK KAPATIYORUZ-İŞ BIRAKIYORUZ!!
Sonraki haber
SAĞLIKÇIYA BAKIŞ AÇISINI KINIYORUZ!

Ocak
ayına ait, bir üyemize asil, bir üyemize de yedek olarak nöbete
gitmemekten verilen 5 ihtar puanının iptali için açtığımız
davalar sonuçlandı. Usul yönünden itirazlarımız ile beraber
aynı gün Sendikaların İş bırakma kararları olduğunu da
belirterek açtığımız davalarda, İdare Mahkemelerimiz ,sendikal
faaliyet kapsamında mazeret olarak kabulü gerektiği sonucuna
varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğine
hükmetmiştir.

Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin kararına atıf ile ”sendika üyesi
olmayan kamu çalışanlarının da, koşulların iyileştirilmesi
amacıyla bir günlük greve katılabilecekleri, sendikal eyleme
destek niteliğinde olan görevi terk eyleminin de kabul edilebilir
bir mazeretle işlendiği sonucunu değiştirmeyeceği kabul
edilmelidir” denilmiştir.

Hukuk Büromuzun nöbetler ile ilgili açmış olduğu kırkı aşkın
davamız devam etmektedir. Haklı mücadelemizde, diyalog ve
eylemlerimizle beraber, hukuk savaşımız da sürecektir. İSTAHED
Hukuk Komisyonumuza ve avukatlarımıza teşekkür ederiz.

İSTAHED
Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü