Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ ile görüştük

AHEF ve İSTAHED Başkanımız Dr. Gürsel ÖZER, Başkan yardımcımız Dr. Engin ÇAPAR
Bugün öğlen saatlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ ile
makamında bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmemizde,aile hekimliğinin gerekliliği,kaliteli,geliştirilmiş,donanımı arttırılmış bir Aile hekimliğinin
Ülkemiz için elzem olduğu,halihazırda yaşanmakta olan süreç ve sorunlar konuşulmuştur.

Sayın Müsteşarımız; Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini önemsediklerini, bir çalıştay yaparak
Aile hekimliği konusundaki görüşlerimizi dinlemek istediklerini ve
sürekli iletişim halinde olmanın elzem olduğunu ifade etmiştir.

Görüşmede mevcut yaşamakta olduğumuz süreç konusundaki düşüncelerimiz iletilmiş olup,
Diyalog sürecimiz  AHEF öncülüğünde devam edecektir.

PAYLAŞ