İSTAHED YÖNETİM KURULU’ NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulu Üyemiz, İSTAHED Genel Sekreterimiz, değerli meslektaşımız Sayın Aslı Öncel’in, İl dışı tayini sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona ermiştir.
Yıllardır; İSTAHED İlçe Başkanı, İSTAHED Yönetim Kurulu’ nda Genel Sekreter olarak görev yapan, emek harcayan ve her koşulda aile hekimliğinin geleceği için uğraş veren meslektaşımız, dostumuz, yol arkadaşımız Aslı Öncel’e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki mesleki yaşantısında mutlulukla yoluna devam etmesini temenni ederiz.
Yedek yönetim kurulu listesinde bulunan Sayın Senem Özşehir’ e görev talebi iletilmiş olup, kendisinin tebliği kabul etmesi üzerine Yönetim Kurulumuzda görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Yönetim Kurulu Başkanı: Kutbettin Demir
Başkan Yardımcısı: Serkan Özbakış
Genel Sekreter: Senem Özşehir
Sayman: Selçuk Yılmaz
Üye (Hukuk koordinatörü): Mustafa Tamur
Üye (Basın koordinatörü): Melisa Menemencioğlu
Üye (Bilim ve Bilişim koordinatörü): Hakan Karabulut
Üyelerimize saygı ile duyurulur.
İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ