İSTAHED – HALK SAĞLIĞI TOPLANTISI YAPILDI

23.10.2018 tarihinde, İSTAHED Yönetim Kurulu ve İstanbul Halk Sağlığı Başkanlığı arasında toplantı düzenlendi.
Toplantıda İSTAHED Yönetim Kurulu, sahadan iletilen sorunları ve çözüm önerilerini iletti.İlgili başkanlıklar kendi birimleriyle ilgili olan konularda çözüm önerileri sundular, üst makamlara iletmek üzere gerekli notları alarak, İstahed Yönetim Kurulu’ndan örnek dosyalar istediler.
Karşılıklı çözümler üretilen toplantıda, örnek dosyalar üzerinden konuşmak üzere ileri tarihe randevu ayarlanmasına ve yeniden konuların konuşulmasına karar verildi.
Toplantı notları daha sonra rapor şeklinde üyelerimizle paylaşılacaktır.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ