İSTAHED – SES Görüşmesi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Bilim Komisyonu
Sonraki haber
Derneğimizden Önemli Duyuru

04.12.2017 tarihinde, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulunun talebiyle, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray şube merkezinde, SES yetkilileriyle bir araya gelinmiştir. Toplantıya, İSTAHED adına Yönetim Kurulu Başkanımız Kutbettin Demir ve Başkan Yardımcımız Serkan ÖZBAKIŞ, SES’ in İstanbul’ daki tüm şubeleri adına, SES Bakırköy Şube Başkanı Mürsel FIRAT, SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu üyesi Aydın EROL, SES Şişli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Burhan KURT, SES Bakırköy Yönetim Kurulu üyesi Sinan Tuğrul katılmıştır.

Toplantıda, ilk olarak İSTAHED Yönetim Kurulu kendisini tanıtmış ve yeni yönetim olarak STK’lara ziyaretlerde bulunduklarını aktarmıştır. Ardından, Başkanımız Kutbettin DEMİR “Kendi çabalarımızla, kendi çözümlerimizle şiddet olaylarını bir noktaya kadar azaltabileceğimizi, ancak bunun yeterli olamayacağını, şiddet olaylarının azalması için, insanın güvenli yaşam hakkı ve sağlıkçıların güvenli ortamda huzurla çalışabilmesi için, etkin ”Sağlıkta Şiddet Yasası” nın çıkması gerektiğini, bunun içinde bütün sağlık çalışanı derneklerinin, sendikaların ve Tabip Odasının birlikte hareket etmesi gerektiğini” belirterek, ”İSTAHED olarak, sağlıkta şiddet olaylarının sona ermesi için, bir toplantı düzenleyerek tüm STK’ lara çağrıda bulunacaklarını” belirtmiştir.

SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aydın EROL, nezaket ziyaretimizden dolayı derneğimize teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “sağlıkta şiddetin sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri olduğunu, SES olarak sendikası, siyasi görüşü ve görev yaptığı yerden bağımsız olarak tüm şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceklerini” aktarmıştır. SES Bakırköy şube başkanı Mürsel FIRAT ise; “SES’ in her zaman sağlıkta şiddetle mücadele ettiğini, her platformda ve her koşulda mücadele etmeye devam edeceklerini, bu mücadele sırasında birlikte yürümeye hazır olduklarını” belirtmiştir. SES Şişli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Burhan KURT; “sağlık çalışanlarının birçok sıkıntılarının olduğunu birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu” belirtmiştir. SES Bakırköy Yönetim Kurulu Üyesi Sinan TUĞRUL ise “SES’in yapılacak olan tüm çağrılara katılacağını ve üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini” aktarmıştır.

Tüm sağlık çalışanlarının en önemli sorunun ”Sağlıkta Şiddet” olduğu gerçeğinden hareketle, önümüzdeki süreçte tüm STK’ ların bir araya gelmesi için çağrıda bulunup, bu sürecin hızla yürütüleceğini ve ortak çalışmalar düzenleyeceğimizi belirtiriz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü