Dr. Çınla Söyler – Komisyon Başkanı
Dr. Bekir Aktuna – Komisyon Üyesi
Dr. Derya Işık – Komisyon Üyesi
Dr. Esra Nur Kapukaya – Komisyon Üyesi
Dr. Gülden Uzer Ekin – Komisyon Üyesi
Dr. Salih Bağdadioğlu – Komisyon Üyesi
Dr. Selda Handan Karahan – Komisyon Üyesi
Dr. Uğur Güçlü – Komisyon Üyesi
Dr. Volkan Mutluer – Komisyon Üyesi
Dr. Ziya Köseoğlu – Komisyon Üyesi

PAYLAŞ