İSTAHED, İSTANBUL TABİP ODASI’ NI ZİYARET ETTİ

İstanbul Tabip Odası seçimleri ardından, yönetime yeni gelen Yönetim Kurulu Üyeleri’ ni tebrik etmek, ortak çalışma alanlarını belirlemek için İSTAHED, İstanbul Tabip Odası’ nı ziyaret etti.
19 Haziran 2018 Salı günü gerçekleşen ziyarete, İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir, Başkan Yardımcıları; Dr Şule Güçlü Şakrak, Dr. Serkan Özbakış ve İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr Selçuk Yılmaz, İTO Başkanı ve Üyeleri ile birlikte TTB Merkez Konsey Üyesi Dr Samet Mengüç katıldı.
Toplantıda ana gündem olarak “Sağlıkta Şiddet” konusu üzerinde duruldu. Şiddetin önlenebilmesi için; İSTAHED, Tabip Odası, STK’lar, dernek ve sendikaların birlikte hareket etmesinin, Şiddet Kanunu çıkarılmasının ve şiddete karşı hep birlikte tepki gösterilmesi gerektiğinin öneminden bir kez daha bahsedildi.
Ayrıca, Ziyarette sağlık sistemimizin daha iyiye gidebilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu
İstanbul Tabip Odası yeni Yönetim Kurulu Üyeleri’ ne başarılar diler,sağlık çalışanları olarak daha huzurlu ve güvenli ortamlarda çalışma hayalimizi gerçekleştirebilmek için , birlikte ortak çözümler üretilmeyi temenni ederiz.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ