İSTAHED Silivri İlçe Başkanımız Ersin Gökpınar’ ın düzenlediği Silivri İlçe Toplantımız, 21.06.2018 tarihinde yapılmıştır.
Toplantıya, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyeleri ; Serkan Özbakış, Aslı Öncel, Melisa Menemencioğlu, Selçuk Yılmaz ve İSTAHED Hukuk Komisyonu Üyemiz Recep Koç katılmıştır.
Toplantıda İSTAHED Genel Sekreteri Aslı Öncel, İSTAHED hakkında bilgi vermiştir. Örgütlenmemiz, hukuk komisyonumuz, eğitim faaliyetlerimiz, asmde30dakika hakkında konuşan Aslı Öncel, biz hekimlerin imzalarının öneminden bahsetmiştir.
İSTAHED Başkan Yardımcısı Serkan Özbakış, beklenen yeni yönetmeliğe göre; Hasta sayılarının düşürülmesi, ödeme yönetmeliği açıklanmadan hasta sayısının düşürüldüğünde yaşanacak maaş kayıpları,sevk zincirinin hasta yoğunluğuna rağmen getirilmek istenmesi konularında pilot bölge seçilen Silivri Aile Hekimleri’ ne bilgi vererek, durumla alakalı aile hekimlerinden görüşlerini alımıştır.
Yeni ”0” birimli ASM ler açılarak hasta sayılarındaki ani düşüşler, açılacak ASM’ lerin yerlerinin belli olmaması hatta bina bulunamaması konularına değinilmiştir.
İSTAHED Hukuk Kimsyonu Üyemiz Recep Koç, hak kayıplarımız, maaşlardaki düzenlemenin olmaması konularından bahsetmiştir.
İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yılmaz, Edirne ilinin de pilot bölge seçilmesi nedeniyle Edirne’ ye gitmiş, aile hekimleriyle görüşmüş ve onların görüşlerini de Silivri İlçe toplantısındaki aile hekimleriyle paylaşmıştır.

İlçe toplantısında, daha önceden hazırladığımız mini bilgi alma formları aile hekimlerine dağıtılmış ve doldurmaları rica edilmiştir. İlçe aile hekimleri tarafından verilen cevaplara göre;
İlçe özelinde karşılaşılan sorunların en başında, İstanbul içi başka bir hekime kayıtlı olan, yazlıkçı olarak tabir edilen hastaların istekleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra gezici hizmet saatlerinin de fazla olduğunu belirtmişlerdir.
Aile hekimliği genelindeki sorunlarda ise: hasta sayılarının fazlalığı, aşı redlerinin çok fazla olması, renkli reçete sistemine geçişle ilgili sıkıntılar, cari giderlerin kesilmesi ve maaş düşüşleriyle ilgili söylentilerin olması, randevunun sınırlı kişiye verilebilmesi sayılmıştır.
İlçe hekimleri dernek faaliyetlerimizi Facebook grupları, web sitesi, SMS ve ilçe Whatsapp gruplarından takip etmektedirler.
Derneğimizle ilgili beklentileri birlik ve beraberlik ortamının olması ve ilgili konuları sahada ilgili hekimlerle konuşarak çözüm önerileri sunulmasını olarak saymışlardır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü