İSTAHED- İSTANBUL TABİP ODASI GÖRÜŞMESİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED ÜMRANİYE İLÇE TOPLANTISI YAPILDI
Sonraki haber
ESENYURT AİLE HEKİMLERİ BİRARAYA GELDİ

İSTAHED İSTANBUL TABİP ODASI GÖRÜŞMESİ
17.10 .2017 tarihinde İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulunun talebiyle,Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof Dr Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve TTB Aile Hekimliği Kolu Üyeleri ile İstanbul Tabip Odası Merkezi'nde görüşme yapılmıştır.
Toplantıda ilk olarak, İSTAHED yeni Yönetim Kurulu Üyeleri kendini tanıtmış ve randevu talep etme nedenleri olan ''sağlıkta Şiddet'' konusunun öneminden ve neler yapılması gerektiğinden bahsetmiştir.İSTAHED Hukuk Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr Mustafa Tamur,İSTAHED yeni projesi olan ''altı üstü bir imza'' konusundan bahsederek,''sahada ortak hareket ederek,başka bir sağlık personeli nedeniyle şiddet görülme olaylarının bir nebze önüne geçilebileceğini,bu nedenle bu çalışmaları yaygınlaştırıp sahaya duyurmaya çalışacaklarını,en azından bizden kaynaklı şiddetin bir nebze azalacağını'' söylemiştir. İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Kutbettin Demir, ''Kendi çabalarımızla,kendi çözümlerimizle şiddet olaylarını bir noktaya kadar azaltabileceğimizi,ancak bunun yeterli olamayacağını, şiddet olaylarının azalması için,insanın güvenli yaşam hakkı ve sağlıkçıların güvenli ortamda huzurlu çalışabilmesi için, etkin ''Sağlıkta Şiddet Yasası'' nın çıkması gerektiğini,bunun içinde bütün sağlık çalışanı derneklerinin,sendikaların ve Tabip Odasının birlikte haraket etmesi gerektiğini'' belirterek,''İSTAHED olarak sağlıkta şiddet olaylarının sona ermesi için,bir toplantıya öncü olup düzenleyerek tüm STK'lara çağrıda bulunacaklarını'' belirtmiştir.TTB Başkanı Prof Dr Raşit Tükel,''TTB olarak,kendilerini, bir yasa tasarısı üzerinde çalışıp meclise sunduğunu,ancak henüz bir geri dönüş olmadığını,hep birlikte bu yasa tasarısı üzerinden ilerleyerek geliştirilme yapılabileceğini''söylemiştir.İSTAHED Başkanı Dr Kutbettin Demir,''Çözüm için tüm STK 'ların ortak eylem planı üzerinden birlikte hareket ederek,ortak bir dik duruş sergilemesinin önemli olduğunu,gerekli yerlerden randevular alınarak, ikili görüşmelerle isteklerin dile getirilmesi gerektiğini'' vurgulayarak, '' ancak önce bizlerin birlik olması,birlikte çalışması,ortak bir dil oluşturması gerekir'' demiştir.
Önümüzdeki süreçte, tüm sağlık çalışanlarının ayrımsız ve en öncelikli sorunun; ''Sağlıkta Şiddet'' olduğu gerçeğinden hareketle, sorunun çözümü bağlamında ilgili tüm STK' ların bir araya gelmesi için çağrıda bulunulmasına ve birlikte sürecin, hızla sonuç alıcı şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü