Sayın meslektaşlarımız,İstanbul’da bizler Aile Hekimliğine devam etmeye çalıştıkça önümüze
çıkan engeller sürekli motivasyonumuzu bozmaktadır. Aslında mail
ortamında bu konudaki düşüncelerimizi ayrı ayrı beyan ettiysek de
Yönetim Kurulu kararı ile bazı konular hakkındaki tavrımızı net bir
şekilde ortaya koyalım istedik.1. Aşı-net konusunda tavrımız bellidir. Mevzuata uygun olmayan bu işleme
karşıyız. Mevzuatımız, bize bağlı nüfusa ait bilgileri kullandığımız
AHBS’ler dışında hiç bir yere girmememiz gerektiğini yazar. Biz GEBLİZ
ve LABİM’i sistemimize entegre etmeye çalışırken 3. farklı bir yazılıma
bilgileri girmeyi reddediyoruz. Bu konuda Bakanlık’tan net bir yazı
gelene kadar aşı yaptığımız kişilerin bilgilerini aşı-nete girmiyoruz.
Eğer aşı-nete girilmiyor diye aşı alamayan Aile Hekimliği Birimleri
olursa lütfen dernek ve hukuk büromuz ile irtibata geçsin2. Mevzuatta “defin nöbetleri  görevi” belediye hekimlerine
verilmiştir. Görev, belediye hekimlerinin olmadığı yerde TSM
hekimlerinindir. TSM’de hekim yeterli değilse Aile Hekimleri defin
raporu verir. Bize dayatılan mevcut durumu devam ettirdiğimiz sürece
belediyeler kendi bünyelerinde hekim çalıştırmak için çaba sarf
etmeyeceklerdir. İSTAHED olarak defin nöbetlerine gidilmemesi kararı
alınmıştır. Gelen nöbet listesini tebellüğ etmeyip, cevaben
” Mevzuatımızda tanımlanan şekli ile görev koşulları söz konusu
olmadığından görevi kabul etmiyorum ” yazmanız yeterlidir. Bu konuda
İSTAHED kurumsal olarak 21 Şubatta tüm Türkiye Aile Hekimleri dernekleri
ile aynı anda resmi dilekçe verecektir. 


  


Ancak adli nöbet ile defin nöbetini birbirinden ayırt edelim. Adli
nöbetde verdiğimiz rapor, savcı çağırdığında gitmek zorunda olduğumuz
bir bilir kişi raporudur. Bu tarz bir görevlendirmeye karşı gelme
durumumuz şimdilik yoktur. Ancak İSTAHED olarak bunun da uğraşını
vermekteyiz. Bilindiği gibi adli olayda bilir kişi raporu vermek
“hekim”in işidir. Ancak İstanbul’daki tek hekim grubu Aile Hekimleri
değildir. Adli Tıp Kurumu hekimleri yeterli değilse bile 2. basamak, 3.
basamak hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hekimlerinin
yanında bu raporu yasal olarak verebilecek çok sayıda özel hekimde
vardır. Savcılık için eline gelen listeden hekimi temin etmek zor
değildir. İsimlerimizin yazılı olduğu bu listeyi iptal ettirmek için
çalışmalarımız ve davalarımız devam etmektedir.3. Bunun dışında herhangi bir konuda TSM veya Müdürlükten mevzuat dışı
bir istek geldiğinde lütfen gün ve tarih olarak tutanak tutalım. Bu
isteklerden derneğimizin de haberi olsun. Yazılı olmayan hiç bir isteği
yapmayalım. Yönetmeliğimize aykırı bir işi “iş edinmeyelim”


İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü