İSTAHED BASIN YAYIN KOMİSYONU TOPLANTISI

BASIN YAYIN İLETİŞİM KOMİSYONU TOPLANTISI
Basın Yayın İletişim Komisyonu ilk toplantısını 24.07.2017 tarihinde yapmıştır.Toplantıya Basın Yayın İletişim Komisyonu'ndan sorumlu YK Üyesi Dr Melisa MENEMENCİOĞLU,Dr Esin Ayfer Çulha DİLDÖK,Dr Mustafa Emre ULU katılmıştır.
Toplantıda,
haberlerin nasıl ne şekilde gruplarda dağıtalacağı,
ileriki dönemde basın danışmanı ile anlaşarak onun aracılığıyla ulusal basında hangi konuların yer alması gerektiği,
web sitesinin düzenlenmesinden sonra röportaj,bilimsel ve aile hekimlerinden gelen gezi,kitap tanıtımı ,hikaye ve dilediği konudaki yazıların da bulunmasını,
sempozyum için basın yayın iletişim komisyonu olarak neler yapılması gerektiği,
aylık olarak yapılan ''Üyeleri bilgilendirme faaliyeti''nin daha sık olarak yapılması, diğer dernek,vakıf ve sahada çalışan aile hekimleriyle röportajlar yapılması gerektiği
konuları konuşulmuştur.

PAYLAŞ