Hukuk Komisyonumuz İlk Resmi Toplantısını 20.07.2017 de Hukuk Büromuzda Yaptı;
İSTAHED  Hukuk Komisyonumuz, yeni dönemin ilk resmi toplantısını ,yeni katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirmiştir.
20.07.2017 tarihinde, Uğurlu Hukuk Bürosunda yapılan toplantıya, Hukuk Büromuz Avukatları Gülümser Uğurlu ve Özer Uğurlu ile İSTAHED Yönetim Kurulu Hukuktan Sorumlu Üyesi  Mustafa Tamur, Komisyon üyeleri Sercan Ahmet Uluç,  Kenan Başkan ve Orhan Özdemir katılmış, toplantının ilk bölümünde Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Sekreterimiz Aslı Öncel de nazik ziyareti ile bizlere eşlik ederek katkılarını sunmuştur.
Avukatımız Gülümser Uğurlu’nun, son dönemde sonuçlanan davalar hakkındaki sunumu sonrası ve bu davaların karar gerekçeleri de göz önüne alınarak ,önümüzdeki döneme dair yol haritamız çizilmiştir.
Buna göre ;
-Davalar, sonuçları ve bunlara dair görüşlerimiz gerekçeleri ile birlikte ,sahaya da yol gösterici olabilecek şekilde açıklanmasına karar verildi.
-İzinlerimizin 657/4B ye bağlanması girişimine karşı İSTAHED HUKUK olarak yapabileceklerimiz konuşuldu.
-Aile Sağlığı Merkezlerine kurulması istenen kameralar ve bu kamera görüntülerinin nerelerde ve nasıl kullanılabileceği konusu tartışıldı.
-Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi başlığı altında, Hukuk komisyonu olarak ilgili Bakanlıklara ve Hükümete sunmak üzere, Yasa Tasarımızın çerçevesi çizilerek çalışma başlatıldı.
Toplantının ikinci bölümüne; Hukuk Büromuz Avukatları ve Genel sekreterimiz Aslı Öncel olmadan devam edilmiştir. 
Bu bölümde, sahada şiddetin önlenmesine büyük katkısı olacağına inandığımız ve yayınlandıktan sonra sizlerden de uygulamada çok büyük destek beklediğimiz, “Sağlık Raporları ile ilgili olarak hazırlayacağımız Algoritma” konusunda görüşler paylaşılmış ,içerik ve şekli konuşulmuş ,bununla ilgili görev dağılımı yapılmıştır.
Bakanlığın,” Tek Hekim Raporu” ile her konunun Aile Hekimlerine yıkılmasını önleyici mevzuat hazırlaması dışında, hiç bir yolun bu sorunu çözemeyeceği konusunda görüş birliğine varılsa da , bir yandan bunun için çalışırken ,diğer yandan da sahada olabildiğince geniş eşgüdüm sağlanmasının, hazırlanacak Algoritmaların öneminin sahaya iyi anlatılması ile başarılabileceği görüşünde birleşilmiştir.
Saat 17:00 de başlayan toplantımız, 22:30 da sona ermiştir.
Hukuk Komisyonumuz, yeni katılımcıları ile daha da güçlenerek, sahaya güven vermeye ve destek olmaya ,bu anlamda Aile Hekimliği Türkiye Uygulamasına katkı sunmaya devam edecektir.
Üyelerimize Saygı İle Duyurulur.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü