İSTAHED 3. GÜZ AKADEMİSİ 1. AŞI SEMPOZYUMU

7-10 Kasım 2019 tarihlerinde, Kıbrıs Kaya Artemis Hotel’ de İSTAHED 3. Güz Akademisi 1. Aşı Sempozyumu düzenlenecektir.

BİLİMSEL PROGRAM AÇIKLANDI

PAYLAŞ