İMZA KAMPANYASI

Cumartesi nöbet dayatması ile ilgili
AHEF tarafından başlatılan imza kampanyasına İSTAHED olarak
desteklerinizi bekliyoruz. 15/01/2016 tarihine kadar tarafımıza
başvuran hastalarımızdan, ekte yer alan talep metnini
imzalamalarını istiyoruz. İmzalar ilçe başkanlarımız
aracılığıyla toplanarak AHEF Yönetim Kurulu’na iletilecektir.

PAYLAŞ