Erzurum dan gelip, Pendik’ te aile hekimliği yapmakta olan ve 2 yıllık süresini dolduran meslektaşımızın, kadrosunu İstanbul’ a taşıma talebini reddeden idarenin bu uygulamasına karşı açtığımız davayı kazanmış bulunmaktayız.
Hukuk bu; Davalar kazanılır ya da kaybedilir. Takdir hakimlerin elbette, ancak mevzuatta açıkça yazılmış ve sadece uygulama görevi idareye bırakılmış bir konuda bile, idare takdir hakkı adı altında ya da bizimle ilgisi olmayan mevzuatlara bakarak karar verince, yapılabilecek tek şey hukuk yoluna başvurmaktır.
Ne var ki bu kadar basit ve net konularda bile yargı önünde idare ile hesaplaşmak zorunda kalmayı anlamak mümkün değildir.
Sağlık Bakanlığı’ nın savunma özetine bakıp, kendi hukuk müşavirinin bile mevzuattan bi haber olduğunu düşünmek istemiyor, ancak bu davanın konusunun buralara nasıl geldiğine de akıl erdiremiyoruz.

“Naklen atama
MADDE 18 – (1) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personel, sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına 15 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başvurarak yerleşebilir. Bu durumda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime aktarılır. Bu şekilde yapılacak naklen atama işlemleri, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak gerçekleştirilir. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde Personel Dağılım Cetveline göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine göre naklen ataması yapılır.””

İSTAHED HUKUK komisyonu haksız uygulamalar karşısında, Yönetim Kurulumuzun da sonsuz desteği ile meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü