Yurtdışına çıkmış kayıtlı gebeniz nedeniyle tutanağınızı tutmuşsanız, performans kesintisi hukuka uygun değildir!

İstanbul 8. İdare Mahkemesinde, İstahed Hukuk Komisyonu aracılığı ile açtığımız performans kesintisine itiraz davamızda da haklılığımız mahkemece onandı.

Üyemiz olan Aile hekimi ve birimde çalışan Aile sağlığı Elemanı tarafından yapılması imkansız bir gebe izlemden dolayı performans kesintisi yapılmış, konu hukuk komisyonumuzca değerlendirilip Avukatımıza havale edilmişti.

Mahkeme İdarenin aksine, Aile hekimi ve Aile sağlığı elemanının tuttuğu tutanakları yeterli görerek kesilen ücretin iadesine karar verdi.

Yine mahkemenin karar gerekçesinde, üyemizin tuttuğu göç tutanağı ve gebenin ilişiğinin bu tutanak sonrası kendisinden kesilmesi isteğinin de İdarece ret edildiği, buna da gerekçe olarak 3. kişi imzasının bulunmamasını gösterdiğine vurgu yapılmıştır. Mahekeme açıkça idareye “çalışanına güven, 3. bir imzaya gerek yok” demiştir.

Göç eden ya da bir şekilde ulaşamadığınız veya sizden hizmet almak istemeyen kişilerle ilgili olarak bizlere düşen tek görev konuyla ilgili olarak gereken tutanakları tutmak ve itirazımızı yapmaktır. İdaremizin bu tutanakları dikkate alması ve çalışanına eksik işlem yapmış muamelesi yapmaması esastır.

Konuyla ilgili olarak hakkını arayan üyemize, ve konuyu yargı önüne çıkarıp üyemizin hakkını sonuna kadar takip eden hukuk komisyonumuz ve avukatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Mahkene kararını haber fotoğraflarında inceleyebilirsiniz.

Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü