”DEFİN VE ADLİ NÖBET” DAVALARINDAN BİRİNİ DAHA KAZANDIK

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
KANSER TARAMALARI AKADEMİSİ YAPILDI
Sonraki haber
Hukuka Aykırı Performans Kesintisinde Haklılığımız Mahkemece Onandı

Hukuk yine bize haklısınız dedi;
Avcılar ilçemizde görev yapan Aile Hekimi üyemiz , Aralık 2017 tarihinde Kaymakamlıkça düzenlenip tebliğ edilen adli ve defin nöbet görevlendirmesi ile ilgili olarak büromuza başvurmuş, avukatlarımız aile hekimlerinin bu tür bir görevi olmadığından sebeple mahkemeye taşımışlardı .
2. İdare mahkemesinde görülen davada,  mahkeme listenin defin ve adli nöbet kısımları için iki ayrı gerekçe ile lehimize karar vererek, adı geçen liste ile verilen görevlerin iptaline karar vermiştir.
Karar gerekçesinde, listenin adli nöbet kısmı ile ilgili olarak mahkeme; ilgili ilçede devlet hastanesi bulunmasını gerekçe göstermiş ve dolayısıyla adli nöbet görevinin devlet hastanesince ifasının gereğine vurgu yapmıştır. (Kararda yerinde ölü muayenesinin-adli nöbetten farklı olduğu belirtilmiştir)


Kararın ikinci kısmı ise defin nöbetleri ile ilgilidir.
Mahkeme, bu bölümle ilgili olarak da;  listenin Kaymakamlıkça düzenlenmiş olmasını gerekçe görerek, 1593 sayılı Kanunun değiştirilmiş 216.maddesi yerinde dururken Avcılar ilçemizde Kaymakamlık Aile Hekimlerine Defin Nöbet Listesi hazırlamasını hukuka aykırı bulmuştur.

“Madde 216–(Değişik birinci cümle: 20/8/2016-6745/1 md.)
Defin ruhsatiyeleri belediye tabipleri, toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir ve bu ruhsatiyelerin yerleşim yeri bazında hangi tabipler tarafından verileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir.”

Her ne kadar artık İstanbul için bu nöbetler kaldırılmış olsa da, bu kararla Kaymakamlıklarca defin nöbet listesi yapılamayacağı hüküm altına alınmış oldu.
İSTAHED Hukuk Büromuz sizlerden aldığı güçle daha iyi bir Aile Hekimliği mücadelemizde yolumuzu açmaya devam ediyor.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü