EHLİYET BAŞVURUSUNDA NE YAPALIM?

1-Sürücü/sürücü
adayları, kimliği ve bir resim ile Aile Sağlığı Merkezlerine,
Sağlık Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı Sağlık
Tesislerine, veya Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel
sağlık Kuruluşlarına başvurabilirler. Bu raporları sadece aile
sağlığı merkezinde çalışan aile hekimleri değil, diğer
kurumlardaki pratisyen hekimler, aile hekimleri veya aile hekimliği uzmanları da vermektedir.

 2-
Hekim tarafından verilecek beyan formu sürücüler
tarafından,doldurulup, imzalanacaktır. Beyan formu imzalayan kişiyi
bağlamakta olup, hekimi sorumluluktan kurtarmaz. Beyan formları,
hekim tarafından dosyalanacaktır. Pratisyen veya aile hekimi
raporun birinci kısmına resmi yapıştırıp, kaşeleyip, kimlik
bilgilerini yazdırdıktan sonra raporun ikinci bölümüne
geçecektir.

 3-
Pratisyen hekim veya aile hekimi kişinin, beyan formuna göre fizik
muayenesini yaparak, tespit ettiği bulgulara, semptomlara, daha önce
kullandığı ilaçlara, SGK kayıtlarındaki hastalıklara ve
raporlarına bakarak, ya bütün sürücü sınıflarına uygun
olduğuna dair sağlık raporunu imzalayıp, Emniyete Müdürlüğüne
gönderecek ya da uzmanlık gerektirdiğini düşündüğü
durumlarda sınıf belirtilmeden bir veya birden fazla uzman hekime
sevkini yapacaktır. Aile Hekimi/Pratisyen hekim tarafından sürücü
belgesi grubu belirtilmeyecektir.

 4-
Bir veya birden fazla sevki yapılan branşlardaki uzman hekimler
sürücü/sürücü adaylarının muayenelerini yaparak , raporunun
kendilerine ait üçüncü bölümünü imzalayıp, kısıtlılık
hali varsa belirtip, verilecek sürücü belgesi grubunu da yazarak
kişiye teslim edeceklerdir.

5-
Kişi tekrar aile hekimine gelmeden, Emniyet Müdürlüğüne
gidecektir.

http://www.ahef.org.tr/duyuru/surucu-saglik-raporu-kolay-detayli-algoritma

PAYLAŞ